Danh sách tin tức/tin tức

[Tổng Kết] Sự Kiện Thần Cấp Đại Điện S04

14/12/2016 09:55:00

Kính chào chư vị Tướng Quân!

Tại chiến trường S04 - Trường Bản, sau hơn 2 tuần gây dựng thế lực phát triển hậu phương vững chắc cho ngày xưng bá Trung Nguyên, 3 tướng quân Longkk - jimmy - Tùm Lum đã chứng minh mình là những nhà chính trị quân sự lỗi lạc trong thời loạn thế khi phát triển đại điện đạt cấp 100.

Lưu ý: đây là 3 tướng quân đứng đầu trên bảng xếp hạng cấp đại diện khi kết thúc sự kiện.

Phần thưởng: 

Thông tin sự kiện xem tại đây: http://diendan.slg.vn/post/241-s4truong-ban-than-cap-dai-dien 

Xin mời 3 Tướng quân nhanh chóng gửi đầy đủ thông tin:

-Tên sự kiên

-Tên đăng nhập

-Tên tướng quân

-Server

-Xếp hạng

-Phần thưởng muốn nhận (Vũ khí, Chiến mã hay Sách) 

Về Email: hotro@slg.vn để nhận thưởng 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo.