Danh sách tin tức/tin tức

Thông báo reset liên thắng và xếp hạng võ đài

26/01/2018 14:00:00

Kính chào chư vị tướng quân!

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tới chư vị tướng quân về việc cập nhật lại phần thưởng liên thắng và reset liên thắng võ đài

Thời gian: Sau bảo trì định kỳ thứ 3 ngày 30/01/2018

Phạm vi: All server

Chúc chư vị tướng quân có thời gian vui vẻ cùng Tam Quốc Truyền Kỳ

Tam Quốc Truyền Kỳ