Danh sách tin tức/tin tức

Thông báo: mở Bá Vương Chiến lần 1

09/04/2018 14:00:00

Chư vị tướng quân thân mến,

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo mở Bá Vương Chiến lần 1: giải đấu liên server đầu tiên của Tam Quốc Truyền Kỳ

Thời gian dự kiến: cuối tháng 4-đầu tháng tháng 5 năm 2018

Vòng loại: Đấu Đỉnh Phong - lựa chọn ra 32 người chơi để thi đấu Bá Vương Chiến lần 1

Chi tiết thông thông tin sẽ cập nhật ở bản tin tiếp theo trong thời gian sớm nhất