Danh sách tin tức/tin tức

Thông báo gia hạn thời gian sự kiện tại S23 Kiến Nghiệp

14/09/2017 16:20:00

Chư vị tướng quân thân mến,

Do có 1 số vấn đề phát sinh không mong muốn xảy ra ảnh hưởng đến chư vị tướng quân tại S23.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo gia hạn thời gian 1 số sự kiện thêm 24h, cụ thể là các sự kiện sau:

Tuyệt thế thần võ đại điện

- Đại chiến Dương Đô - Định đô chiếu cáo

- Tam anh chiến Lữ Bố

- Đại điện cấp 100

Các sự kiện trên sẽ được kéo dài thêm 24h, ngoài ra các sự kiện khác vẫn diễn ra và kết thúc như đã thông báo

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo