Danh sách tin tức/tin tức

[Thông Báo] Cảnh Báo Người Chơi 

25/11/2016 10:00:00

 

Kính chào chư vị tướng quân!

Hiện tại có một số tướng quân gặp hiện tượng đang chơi game nhưng tài khoản bị người khác truy cập vào trong tài khoản của mình. NPH không chịu trách nhiệm hậu quả do người chơi đã và sẽ sử dụng các hình thức không thông qua trang chủ để đăng nhập vào Game.

Game Tam Quốc Truyền Kỳ do NPH SLG phát hành là bản full các chức năng chứ không như bản của sgame nên các tính năng sẽ được update từ từ theo tiến trình của game để không phá vỡ sự cân bằng trong Game.

Chúc chư vị có thời gian vui vẻ Tam Quốc Truyền Kỳ

Tam Quốc Truyền Kỳ