Danh sách tin tức/tin tức

Sự kiện Chinh chiến tứ phương - S23 Kiến Nghiệp 08/09

06/09/2017 10:20:00

Máy chủ mới S23 Kiến Nghiệp sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 08/09 kèm với sự kiện Chinh Chiến Tứ Phương hứa hẹn sẽ đem lại sự cạnh tranh hấp dẫn cho tất cả các tướng quân.

Nội dung Sự kiện : hãy vượt qua MAP nhanh nhất và thực hiện đầy đủ yêu cầu của Sự kiện để nhận thưởng.

Lưu ý : Báo danh sớm  sẽ được ghi nhận hợp lệ , không nhất thiết phải là người đầu tiên.

1. Map Công Tôn Toản

Phần thưởng :

TOP1  1000 Xu

TOP2-3  500 Xu

Hạn báo danh : 10h00 ngày 09/09

2. Map Tiểu Thế Lực

Phần thưởng :

TOP1 : 1000 Xu

TOP2-3 : 500 Xu

Hạn báo danh : 10h00 ngày 09/09

3. Map Trương Lỗ

Phần thưởng :

TOP1 : 1000 Xu

TOP2-3 : 500 Xu

Hạn báo danh : 10h00 ngày 10/09

4. Map Viên Thuật

Phần thưởng :

TOP1 2000 Xu

TOP2-3 1000 Xu

Hạn báo danh : 10h00 ngày 10/09

5. Map Lưu Biểu

Phần thưởng :

TOP1  2000 Xu

TOP2-3 1000 Xu

Hạn báo danh : 10h00 ngày 11/09

6. Nghiêm Bạch Hổ

Phần thưởng :

TOP1  Bảo Thạch 6

TOP2-3 Bảo Thạch 5 x 2

Hạn báo danh : 10h00 ngày 11/09

7. Tam anh chiến Lữ Bố

Đối Tượng: người chơi S23

Thời Gian: 10h00 ngày 08/09 đến  8h30 ngày 19/09

Nội dung: Tại server Kiến Nghiệp, 3 người chơi đầu tiên chinh phục NPC Lữ Bố sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn

Phần thưởng: chọn 1 đồ tím bất kỳ bao gồm cả đồ công và thủ

Điều kiện cần và đủ: Phải có đủ 3 người chơi chinh phục được NPC Lữ Bố, trong trường hợp chỉ có 2 người chơi chinh phục NPH Lữ Bố, kết quả event sẽ bị hủy

Chư vị tướng quân thỏa mãn điều kiện vui lòng báo danh tại đây

YÊU CẦU BÁO DANH

- Tên thành chủ :

- Tên sever :

- ID đăng nhập :

- Ảnh chụp MAP đã chiến thắng Quân đoàn chủ tướng :

- Link chiến báo :