Danh sách tin tức/tin tức

Sự kiện chinh chiến tứ phương liên server

09/01/2018 10:20:00

Chào mừng Phiên bản mới: Binh Lâm Thành Hạ, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ mạn phép tổ chức event đua map dành cho toàn thể chư vị tướng quân

Nội dung Sự kiện : hãy vượt qua NPC nhanh nhất và báo danh thực hiện đầy đủ yêu cầu của Sự kiện để nhận thưởng.

Thời gian: sau bảo trì ngày 09/01/2018 - 9h00 ngày 16/01/2018

Lưu ý :

- Báo danh sớm  sẽ được ghi nhận hợp lệ , không nhất thiết phải là người đầu tiên.

- Chiến báo hợp lệ là chiến báo từ thời điểm sau bao trì ngày 09/01/2018, các trường hợp gian lận sẽ bị loại bỏ kết quả

1. NPC Lý Vạn Cát - Map Tuyền Châu

Phần thưởng :

TOP1:  1 viên bảo thạch 8

TOP2-3 : 1 viên bảo thạch 7

Hạn báo danh : 9h00 ngày 16/01/2018

Giới hạn: Cấp độ từ 160 trở xuống

2. NPC Thụ Cơ Năng - Map Tháp Thành

Phần thưởng :

TOP1 : 1 viên bảo thạch 9

TOP2-3 : 1 viên bảo thạch 8

Hạn báo danh : 9h00 ngày 16/01/2018

Giới hạn: Cấp độ từ 170 trở xuống

3. NPC Kim Tàn Bảng - Map Chân Phiên Quận

Phần thưởng :

TOP1 : 1 viên bảo thạch 10

TOP2-3 : 1 viên bảo thạch 9

Hạn báo danh : 9h00 ngày 16/01/2018

4. NPC Tư Mã Huệ Anh ( NPC thứ 7 ) - Map Bắc Ốc Thư

Phần thưởng :

TOP1: 1 viên bảo thạch 11

TOP2-3 : 1 viên bảo thạch 10

Hạn báo danh : 9h00 ngày 16/01/2018

5. NPC Sầm Trị Tu ( NPC thứ 6 ) - Map Bách Tế

Phần thưởng :

TOP1: 1 viên bảo thạch 12

TOP2-3: 2 viên bảo thạch 11

Hạn báo danh : 9h00 ngày 16/01/2018

 

YÊU CẦU BÁO DANH

- Tên thành chủ :

- Tên sever :

- ID đăng nhập (hoặc UID) :

- Ảnh chụp NPC - MAP đã chiến thắng:

- Link chiến báo :

 

Ảnh minh họa       

Chư vị tướng quân vui lòng báo danh tại đây

Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc