Danh sách tin tức/tin tức

[Hot] Thần Thú Chiến và Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 12

12/12/2016 20:12:40

I、Thần thú chiến

Thời gian diễn ra:Mùa đông hàng năm 20:00-22:00

Nội dung sự kiện:

1. Khi bắt đầu sự kiện,  tướng quân  có thể tham gia sự kiện qua cổng vào Thần thú chiến trên giao diện Đại điện

2. Thông tin về thần thú:

3. Sự kiện này không tiêu hao lượt và binh lực

Phần thưởng sự kiện:

Phần thưởng chia thành phần thưởng sát thương,  phần thưởng tiêu hao binh lực và bảng xếp hạng sát thương

1)Phần thưởng sát thương

Mỗi khi các tướng quân tấn công thần thú,  sau khi kết thúc chiến đấu sẽ phát thưởng sát thương tạo ra cho thần thú trong lượt đó

2)Phần thưởng tiêu hao binh lực thần thú

Khi  tướng quân gây thiệt hại binh lực thần thú xuống thấp hơn 100%,  50%,  10%,  0%,  tướng quân đó sẽ nhận được phần thưởng tiêu hao binh lực tương ứng.

Công thức cho bạch hổ, các thần thú khác phần thưởng sẽ tăng thêm: 

3)Bảng xếp hạng sát thương thần thú

Khi thần thú bị các tướng quân đánh bại,  sẽ phát thưởng xếp hạng tương ứng lần lượt theo tổng sát thương gây ra cho thần thú .

II. Hào phóng đại danh

Phạm vi event:All server

Quy tắc event :

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu vào 1 trong các  loại hình nhất định với tích điểm tương ứng,  sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Những hình thức tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện,  thay đổi chế độ huấn luyện,  mở Võ hồn huấn luyện sư,  chuyển sinh võ tướng,  Kim mãnh tiến,  xóa  thời gian đóng băng mãnh tiến,  cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi giảm giá, hệ thống sẽ tiến hành tích điểm theo số xu  sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%,  sau khi giảm giá còn 42 xu,  tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 42  điểm tích lũy .

Phần thưởng event:Chia thành Phần thưởng tích lũy hàng ngày、phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích lũy .

1) Phần thưởng tích lũy hàng ngày 

2) Phần thưởng Tổng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng :

Bảng xếp hạng tích lũy điểm theo thời giam game bắt đầu theo bảo trì từ ngày 13/12 đến 8h30 ngày 20/12, các tướng quân có thể lĩnh thưởng bằng cách ấn vào nút lĩnh thưởng trong bảng xếp hạng, phần thưởng trên chỉ được lĩnh 1 lần

Phần thưởng : 

+ Server 1 - 4

+ Server 5

III. Event tăng lần giảm giá

1. Kim mãnh tiến giảm 50% số xu yêu cầu

2. Cải tiến võ tướng giảm 30% số xu yêu cầu

3. Xu chuyển sinh võ tướng giảm 30% số xu yêu cầu

IV. Mua lượt Dệt

Thời gian update: Vĩnh viễn

Nội Dung: Người chơi đạt mốc Vip 5 có thể mua số lần dệt thay vì Vip 8.

V. Bảo Rương May Mắn

Thời gian update: Vĩnh viễn

Nội Dung: Mở lại tính năng bảo rương may mắn.