Danh sách tin tức/tin tức

[Hot] Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

05/12/2016 16:00:00

IHệ thống mới - Truy nã 

Phạm vi event: S01 - S04
Thời gian: Vĩnh viễn
Nội Dung:
-Khi cấp đại điện của người chơi đạt cấp 31, hệ thống sẽ mở thêm tính năng Truy nã vào phần "Nhiệm vụ"
-Khi tiến hành Truy nã sẽ tiêu hao lượt và binh lực (và sẽ không kích hoạt thời gian đóng băng chiến tranh)
Thời gian làm mới: Mỗi 3 giờ làm mới 1 lần
Số lần truy nã: Số tội phạm trong danh sách truy nã là ngẫu nhiên, tối đa 5. Nếu người chơi chưa thành công truy nã và sẽ không trừ số lần truy nã.
Phần thưởng truy nã: Uy Danh, có xác suất nhận được Bạc và Chiến tích.
Lưu ý:
-Hệ thống sẽ chia cấp độ người chơi ra rồi lựa chọn ngẫu nhiên người chơi khác làm “Tội phạm truy nã” hoặc người chơi ở nước đối địch làm "Tội phạm truy nã" (thuộc và không bao gồm quốc gia mình và quốc gia liên minh)
Phân chia như sau:

 

-Mỗi tội phạm truy nã, trước mỗi lần làm mới, chỉ bị truy nã thành công 1 lần, không bị truy nã lại.  
-Mỗi khi người chơi truy nã thành công xong, thì hệ thống đều sẽ phát công cáo toàn server
-Bất luận là tội phạm truy nã ở trạng thái mở hay bảo vệ đều bị truy nã.

IIEvent xếp hạng Uy Danh

Thời gian event:Sau khi bảo trì ngày 6/12 đến 8:30 ngày 13/12(giờ game)
Phạm vi event: S01 - S04
Giới thiệu eventEvent xếp hạng Uy Danh chia thành Xếp hạng tăng lượng Uy Danhvà bảng tổng Uy Danh
Xếp hạng tăng Uy Danh: Trong thời gian event, 10 tướng quân chơi đứng đầu Bảng Xếp Hạng tăng uy danh có thể nhận được phần thưởng phong phú.

VD 1.

Người chơi A ngày 20-12-2011  có 1000Uy Danh ,sau khi kết thúc ev, Uy Danh tăng lên 1200

Người chơi B ngày 20-12-2011  có 800Uy Danh ,sau khi kết thúc ev, Uy Danh tăng lên 1100

Kết quả: Người chơi B tăng Uy Danh trong kỳ event  là 300,nhiều hơn người chơi A,nên sẽ thắng ev lần này

VD2.  Người chơi đã đạt đến giá trị uy danh hệ thống giảm trừ mỗi ngày, trong thời gian event sẽ không tính giá trị Uy Danh bị trừ mỗi ngày, hệ thống chỉ tính giá trị uy danh tăng thêm của người chơi

Phần thưởng event

S1~S2

 


S3~S4

 

Bảng tổng Uy Danh

Sau khi kết thúc event, 3 người chơi có uy danh cao nhất từng server có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Sau khi bảo trì phát S1S2:

 

 

III.Event tăng lần giảm giá

Thời gian event:Sau khi bảo trì ngày 6/12 đến 8:30 ngày 13/12(giờ game)
Phạm vi event: S01 - S04
Nội Dung:

-Các chế độ cải tiến võ tướng giảm giá 30%, không hạn chế VIP

-Làm mới nhiệm vụ hàng ngày giảm 20%, Xu cần để mở cấp sao tiếp theo giảm 20%

-Tỷ lệ rơi đồ x1.5

IV.Event Giảm Giá Ủy Phái

Thời gian event:Sau khi bảo trì ngày 6/12 đến 8:30 ngày 13/12(giờ game)
Phạm vi event: S03 - S04
Nội Dung: Giảm giá bạc dùng để ủy phái ngựa và Phi Phong 20 %

V.Update

Thời gian update: Vĩnh viễn

Nội Dung: Người chơi đạt mốc Vip 5 có thể mua số lần dệt thay vì Vip 8.

 

Tam Quốc Truyền Kỳ