Danh sách tin tức/tin tức

Hoàn tất bảo trì đột xuất 13/06

13/06/2017 18:00:00

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ xin thông báo: 

Hiện tại, Cụm server ghép S14 S15 S16 đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường.

Nội dung sau khi bảo trì:

  -Các server S14 S15 S16 được roll back tại thời điểm sau khi ghép vào lúc 14h. (do xảy ra lỗi nghiêm trọng chuyển Xu vào trong game)

  -Một số vấn đề liên quan đến tăng cường thu thuế, mua lần dệt, mua lượt sẽ được tính giá tích lũy ngay cả trong thời gian từ 14h đến trước lúc bảo trì đột xuất, điểm hoạt bát sẽ được tính tích lũy , đội Xây dựng có thể bị đóng băng

  -Phần thưởng Thiên Địa Chi Luân của từng server sẽ được phát thưởng vào ngày mai

NPH sẽ có code hỗ trợ toàn bộ các Tướng Quân trong server ghép về vấn đề lượt và tích lũy giá mua như trên.

Ngoài ra  nếu các vị Tướng Quân nhận thấy các lỗi phát sinh sau khi ghép server vui lòng báo thông tin cho NPH thông qua mail hỗ trợ

Chúc các vị tướng quân có những giây phút tuyệt vời với Tam Quốc Truyền Kỳ.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo