Danh sách tin tức/tin tức

[Event] Tổng Kết Sự Kiện s3 và s4

09/12/2016 08:30:00

Kính chào chư vị tướng quân!

Sau thời gian đua tranh khốc liệt trong cuộc chiến vượt Phụ Bản, đua top danh vọng cuối cùng bổn trang đã tìm ra những  người chiến thắng trong chuỗi sự kiện dành cho S3,S4.

1.Top Phụ bản

-Thời gian kết thúc: 8/12/2016

-Server: S03

+Danh sách trúng thưởng:

- Server: S04

+ Danh sách trúng thưởng:

Lưu ý: Vị trí trống là do không có người chơi hoàn thành đầy đủ, chính xác yêu cầu của sự kiện.

2.Top Uy Danh

-Thời gian kết thúc: 08/12/2016

-Server: S04

+Danh sách trúng thưởng:

Chúc chư vị sớm hoàn thành nghiệp bá thiên thu.