Danh sách tin tức/tin tức

[Event] Chuỗi sự kiện mới cho S01, S02 Ngày 28/11

28/11/2016 15:00:00

Kính chào chư vị tướng quân!

Tam Quốc Truyền Kỳ hân hạnh mang đến cho chư vị chuỗi sự kiện mới dành cho cho máy chủ S01 - Xích Bích, S02 - Quan Độ.

I.Event Lợi Nhuận Thu Thuế.

Đối tượng: người chơi S01, S02

Thời gian: 10h30 ngày 29/11 -  8h30 ngày 06/12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra event, lợi nhuận thu thuế phổ thông tăng 1,2 và lợi nhuận tăng cường thu thuế tăng 1,5. Giới hạn thu thuế tăng cường là 120 Xu/1 lần

II.Event Bảng Xếp Hạng Thu Thuế.

Đối tượng: người chơi S01, S02

Thời gian: 10h30 ngày 29/11 -  8h30 ngày 06/12

Nội dung:

-Trong thời gian event có thể thông qua số lần thu thuế phổ thông, thu thuế tăng cường, thu thuế tích lũy để nhận thêm bạc 

-Trong thời gian diễn ra event, thu thuế mỗi ngày và thu thuế tăng cường đủ số lần tương ứng là có thể nhận được phần thưởng.

-Thu thuế phổ thông và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, sau khi kết thúc event sẽ phát thưởng theo thứ tự xếp hạng.Phần thưởng xếp hạng sẽ lĩnh thông qua nút lĩnh thưởng trong bảng xếp hạng, phần thưởng chỉ được lĩnh 1 lần, 10 người đứng đầu trong bảng điểm sẽ nhận được phần thưởng. 

III.Event Chiết Khấu

Đối tượng: người chơi S01, S02

Thời gian: 10h30 ngày 29/11 -  8h30 ngày 06/12

Nội dung: 

-Trong thời gian diễn ra event, giảm 20% số bạc cần để Ủy Phái

-Nhân đôi lợi ích khi thu thập mỏ bạc địa phương

Tam Quốc Truyền Kỳ