Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 1/2018

29/01/2018 21:00:00

I, Bảng xếp hạng khoan

Thời gian eventSau khi bảo trì 30/01 ~ 9:00 06/02

Phạm vi eventS1~S28

Quy tắc event:

Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
Phần thưởng event: 
1, Phần thưởng mỗi ngày

   

2, Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4. Bảng xếp hạng khoan liên server

 

 

II, Bảng xếp hạng võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 30/01 ~ 9:00 06/02

Phạm vi eventS1~S28

Reset bảng xếp hạng võ đài, số lần khiêu chiến, số lần liên thắng, điều chỉnh phần thưởng số lần liên thắng.

1, Phần thưởng liên thắng

Quy tắc tích điểm:

1.  Mỗi lần chủ động khiêu chiến sẽ nhận được tích điểm, thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm.

2. Tích điểm liên thắng: khi số lần liên thắng của người chơi là bội số của 5, có thể nhận được thêm tích điểm: 5 lần liên thắng được 5 điểm, 10 lần liên thắng được 10 điểm, 15 lần liên thắng được 15 điểm…

Phần thưởng

3.  Khi người chơi chủ động khiêu chiến thất bại, số lần liên thắng sẽ được tính lại, tích điểm liên thắng cũng sẽ tính lại.

2, Bảng xếp hạng võ đài liên server

 

III. Vòng quay tiêu phí

Thời gian event:Sau khi bảo trì 30/01 ~ 9:00 06/02

Phạm vi eventS1~S28

Nội dung event: Mỗi lần tích lũy tiêu phí 250 xu có thể rút thưởng 1 lần;

1. Người chơi tích lũy tiêu phí đạt bội số của 250 xu, là có cơ hội rút thưởng;

2. Khi lượt rút thưởng đầy, chọn “rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần;

3. Tiêu hao cơ hội rút thưởng tiến hành rút thưởng, sẽ được nhận thưởng;

4. Khi rút thưởng mỗi ngày đạt đến số lượt cài đặt, có thể nhận thêm thưởng;

5. 5:00 sáng reset tiến độ tích lũy lượt rút thưởng mỗi ngày.

Phần thưởng xu có thể nhận mỗi lượt quay

Mỗi ngày rút thưởng đạt đến số lần chỉ định có thể nhận thưởng cố định

 

IV. Đào hoa cốc

Thời gian event:Sau khi bảo trì 30/01 ~ 9:00 06/02

Phạm vi eventS1~S28

Nội dung event:

Mở 2 tấm bản đồ event, người chơi thông qua “thôi đồ” có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:         

1. Từ level 120 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2.

2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định.

3. Điều chỉnh phần thưởng quân đoàn: chiến thắng quân đoàn có thể nhận được bảo thạch 6 (bản đồ dưới 120), và bảo thạch 7 (bản đồ 120+)

 

V. Event giảm giá

1. Chinh chiến rơi: công kích phổ thông*2, xác suất công kích tăng cường*3, *4, *5.

2. Giảm 20% giá đặc công, bạch kim, chí tôn

3. Giảm 50% giá mua lượt võ đài.

4. Giảm 20% giá mua khoan.

5. Bạc khoan*2.