Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 11/2017

27/11/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 28/11 ~ 9h00 5/12

Phạm vi event:S1~S25

Quy tắc tích điểm

- Mỗi lần chủ động khiêu chiến sẽ nhận được tích điểm, thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm

- Tích điểm liên thắng: khi số lần liên thắng của người chơi là bội số của 5, có thể nhận được thêm tích điểm. 5 lần liên thắng được 5 điểm, 10 lần liên thắng được 10 điểm, 15 lần liên thắng được 15 điểm…

- Khi người chơi chủ động khiêu chiến thất bại, số lần liên thắng sẽ được tính lại, tích điểm liên thắng cũng sẽ tính lại

Phần thưởng server

Phần thưởng liên server

 

II. Bảng xếp hạng thu thuế

Thời gian event:Sau khi bảo trì 28/11 ~ 9h00 5/12

Phạm vi event:S1~S25

Quy tắc event  :

Trong thời gian event, thu thuế và thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đạt đến số lượng nhất định,có thể nhận được phần thưởng dưới đây

Cộng thu thuế và thu thuế tăng cường lại, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây

Phần thưởng xếp hạng

 

III. Bảng xếp hạng uy danh

Thời gian event:Sau khi bảo trì 28/11 ~ 9h00 5/12

Phạm vi event : S26

Giới thiệu event: Người chơi chỉ cần trong thời gian event, tăng uy danh bản thân, 15 người chơi có uy danh tăng nhiều nhất, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Ví dụ  1

Người chơi A 2011-12-20 có 1000 uy danh, sau khi event kết thúc, uy danh tăng lên 1200

Người chơi B 2011-12-20 có 800 uy danh, sau khi event kết thúc, uy danh tăng lên 1100

Kết quả : uy danh người chơi B trong thời gian event tang 300, nhiều hơn người chơi A, do đó thắng lần sự kiện này.

Ví dụ 2

Trong thời gian tiến hành event, sẽ không tính giá trị uy danh bị trừ mỗi ngày, hệ thống sẽ chỉ tính giá trị uy danh tăng lên của người chơi.

Phần thưởng xếp hạng

 

IV. Điểm thương thành - Điểm võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 28/11 ~ 9h00 5/12

Phạm vi event : S1~S26

Giới thiệu event : trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết

1. Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua và hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong Điểm Thương Thành như sau

3. Số lần đổi phần thưởng không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ

 

V. Event giảm giá

1. Thu thuế tăng cường * 1.5 , giới hạn thu thuế 90 xu

2. Giảm giá 50% giá mua lượt võ đài

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4. Giảm 20% giá làm mới Điểm tướng đài

5. Sản lượng ruộng x2