Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 03/2018

26/03/2018 21:00:00

I. BXH HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/3 ~ 10:00 ngày 3/4

Phạm vi event:All server

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong loại hình nhất định với tích điểm tương ứng, sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, Kim tệ đột phi, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event:Phần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1. Phần thưởng hàng ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng:

4. Phần thưởng xếp hạng hào phóng đại danh liên server

 

II. MUA NHANH

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/3 ~ 10:00 ngày 3/4

Phạm vi event:All server

Click vào giao diện 

(hình ảnh minh họa)

Quy tắc event:

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá: Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt: Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt, có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

III. EVENT TIÊU XU

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/3 ~ 10:00 ngày 3/4

Phạm vi event:All server

Giới thiệu event:

1. Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event:

 

IV. EVENT GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% võ tướng cải tiến và chuyển sinh, giảm 50% xu đột phi lệnh

2. Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

3. Giảm 20% giá làm mới kĩ năng và nuôi linh thú

4. Giảm 20% giá mua lượt

 

 LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)