Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 8/2017

21/08/2017 21:00:00

I. Võ Đài

Reset xếp hạng võ đài, s lần khiêu chiến,  liên thắng, điều chỉnh phần thưởng liên thắng

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8                     

Phạm vi event:S1 - S21

Phần thưởng liên thắng:

Quy tắc tích điểm :

1. Mỗi lần chủ động thách đấu sẽ được tích điểm : chiến thắng 2 điểm , thua được 1 điểm .

2. Tích điểm liên thắng : Số lần liên thắng của người chơi là 5 ,có thể được tích thêm điểm . 5 lần liên thắng được 5 điểm , 10 lần liên thắng được 10 điểm , 15 lần liên thắng được 15 điểm , 20 lần liên thắng được 20 điểm.... Nhận được tích điểm liên thắng sẽ hiển thị cửa sổ 

3.Người chơi chủ động thách đấu thất bại , số lần liên thắng sẽ được tính lại , tích điểm liên thắng cũng sẽ được tính lại.

Phần thưởng event

 

II. Võ đài liên sever

Thời gian eventSau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8                      

Phạm vi event:S1 - S21

Nội dung even :

Trong thời gian even , khi người chơi tích điểm võ đài , mở bảng xếp hạng liên sever, 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng liên sever , có thể nhận được thêm phần thưởng, Người chơi không cùng sever có thể thông qua phần thưởng bảng liên sever

Phần thưởng even : Bảng xếp hạng dưới đây là điểm tích lũy sau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8 , thông qua nút lĩnh phần thưởng bảng xếp hạng võ đài liên sever trong abrng xếp hạng để lĩnh thưởng , phần thưởng chỉ được lĩnh 1 lần , thời gian lĩnh thưởng sau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8.

 

III. Ngân hàng xu

Thời gian eventSau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8                         

Phạm vi event:S1 - S21

Nội dung eventTrong thời gian event, người chơi có thể lựa chọn lượng xu gửi vào, về sau đăng nhập là có thể nhận được xu bồi hoàn.

Những điều cần chú ý

1. Thời gian đầu tư hạn chế từ sau bảo trì ngày 22/08 đến  8h30 ngày 29/08, 8 ngày sau chỉ lĩnh quà chứ không đầu tư tiếp được nữa. 

2. Xu đầu tư vào chỉ được là xu nạp (sau bảo trì ngày 22/08), không được là xu hệ thống.

3. Sau khi đầu tư xu vào rồi thì không thay đổi được số lượng gửi nữa.

 

IV. Ưu đãi ngày hè

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 22/8 đến 8h30 ngày 29/8

Phạm vi event:S1 - S21

Giới thiệu even : Trong thời gian even thu thập vật liệu ,sau khi thu thập số lượng nhất định ở giao diện sẽ đổi được đạo cụ tương ứng .

Thuyết minh even : Trong thời gian even , người chơi có thể đổi vật liệu thông qua bảo tàng chiến dịch :bao gồm : tinh hồng , ngọc lam  và hòa thị bích , thu thập đủ vật liệu tương ứng ,có thể đổi lấy đạo cụ tương ứng .

Dưới đây là bảng liệt kê số lần đổi và vật liệu có liên quan cùng với phần thưởng

 

V. Event giảm giá

1. Giảm 50% giá mở ô trận linh (ô linh thú)

2. Giới hạn lượt chiến dịch là 3

3. Nhân 2 phần thưởng võ đài hàng ngày

4. Giảm 20% giá chợ đen , 50% giá làm mới chợ đen , giảm thời gian làm mới chợ đen từ 6h xuống 3h

5. Giá mua lượt cố định 60 xu/1 lượt