Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2017

19/06/2017 21:00:00

I.Bảng xếp hạng thu thuế

Thời gian event:Sau bảo trì 20/6 đến 8h30 ngày 27/6

Phạm vi event:S1 - S18

Quy tắc event :Thời gian event, thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng.

Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event :

Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đạt đến số lượng nhất định,có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Phần thưởng xếp hạng sẽ được lĩnh nhận ở nút Lĩnh phần thưởng trong bảng xếp hạng, phần thưởng chỉ được lĩnh 1 lần, 10 người đứng đầu,có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

 

II. Bảng xếp hạng tăng lượng chiến tích

Thời gian event:Sau bảo trì 20/6 đến 8h30 ngày 27/6

Phạm vi event:S1 - S18

Quy tắc event:

Người chơi trong thời gian event tăng chiến tích lên, 10 người chơi tăng chiến tích nhanh nhất có thể nhận được phần thưởng.

Ví dụ:

Người chơi A 2011-12-20 có 1000 Chiến tích ,sau khi kết thúc event ,Chiến tích tăng lên 1200

Người chơi B 2011-12-20 có 800 Chiến tích ,sau khi kết thúc event ,Chiến tích tăng lên 1100

【Kết quả】Chiến tích của người chơi B trong thời gian event là 300,nhiều hơn người chơi A, do đó thắng event này.

Trong thời gian tiến hành event, sẽ không tính giá trị chiến tích mất đi, hệ thống chỉ tính giá trị chiến tích tăng thêm.

Phần thưởng xếp hạng:

 

III. Ngân hàng xu

Thời gian event:Sau bảo trì 20/6 đến 8h30 ngày 27/6

Phạm vi event:S1 - S18

Nội Dung:Trong thời gian diễn ra event,người chơi có thể lựa chọn tiết kiệm 1 lượng xu, về sau đăng nhập sẽ được nhận ngay lượng xu phản hồi.
Chú ý:
1. Thời gian đầu tư hạn chế từ Sau bảo trì 20/6 đến bảo trì 27/6, 8 ngày sau chỉ lĩnh quà chứ không đầu tư tiếp được nữa. 
2. Xu để tiết kiệm phải là xu nạp vào sau thời điểm bảo trì
3. Khi đã tiết kiệm vào rồi thì không thể thay đổi lại lượng tiết kiệm được nữa.

 

IV.Event giảm giá

1.Thu thuế phổ thông tăng cường 1.2 , thu thuế tăng cường 1.5 , giới hạn thu thuế 75 xu (sau khi thu thuế hết mốc 90 xu)

2.Giảm giá chợ đen 20% , giá làm mới chợ đen 50% .

3.Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài .

4.Giảm 30% mở ô trận linh

5.Sản lượng ruộng x2