Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

22/01/2018 21:00:00

I. Chiến dịch đặc biệt (chiến dịch người giấy)

Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01

Phạm vi event:S1~S27

Miêu tả event:

Lần chiến dịch này, toàn bộ quân đội 100% sẽ xuất hiện trên bản đồ của các chiến dịch, người chơi chỉ cần tiến hành chiến dịch như thường, sẽ tiến vào chiến trường xâm lược đặc biệt

Sau khi chiến bại toàn bộ quân đội chiến dịch đặc biệt đồng thời mở Tàng bảo đồ, sẽ được nhận phần thưởng chiến dịch tương ứng.

 

II. Bảng xếp hạng Tàng bảo đồ

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi diễn ra chiến dịch, mỗi lần có được 1 Tàng bảo đồ thì sẽ nhận được 1 tích điểm, bất kể là chiến dịch nào, bất kể danh hiệu gì, chỉ cần có được 1 Tàng bảo đồ thì tích điểm +1.

Phần thưởng event:Phần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1, Phần thưởng mỗi ngày

2, Phần thưởng tích lũy

3, Phần thưởng xếp hạng mỗi server

4, Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. Hào phóng đại danh

Thời gian event: Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01

Phạm vi event:S1 - S27

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong loại hình nhất định với tích điểm tương ứng, sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, Kim tệ đột phi, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event:Phần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1, Phần thưởng hàng ngày

2, Phần thưởng tích lũy

3, Phần thưởng xếp hạng mỗi server

4, Phần thưởng xếp hạng liên server

 

IV. Bảng xếp hạng uy danh

Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01

Phạm vi event:S28

Giới thiệu event:

Người chơi chỉ trong thời gian event, tăng nhanh uy danh bản thân, 15 người chơi đứng đầu tăng uy danh, thì có thể nhận được phần thưởng phong phú.

VD1.

Người chơi A ngày 20-12-2011 có 1000 Uy Danh ,sau khi kết thúc event, Uy Danh tăng lên 1200

Người chơi B ngày 20-12-2011 có 800 Uy Danh ,sau khi kết thúc event, Uy Danh tăng lên 1100

【Kết quả 】Người chơi B tăng Uy Danh trong kỳ event là 300,nhiều hơn người chơi A,nên sẽ thắng event lần này

VD2.  Người chơi đã đạt đến giá trị uy danh hệ thống giảm trừ mỗi ngày, trong thời gian event sẽ không tính giá trị uy danh bị trừ mỗi ngày, hệ thống chỉ tính giá trị uy danh tăng thêm của người chơi

Phần thưởng xếp hạng

 

V. Event nạp tích lũy

Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01

Phạm vi event:S1 - S27

Nội dung event:Trong thời gian event, người chơi tích lũy nạp tiền đến mức tương ứng, là có thể nhận được 1 phần thưởng, phần thưởng như sau

Chú ý:

- Chỉ cần tích lũy đạt yêu cầu, sau khi nạp thành công sẽ lập tức phát thưởng.

- Phần thưởng trực tiếp phát đến tài khoản của người chơi, đồng thời thông qua thư hệ thống nhắc nhở người chơi 

- Mỗi phần thưởng nạp tích lũy chỉ có thể nhận 1 lần.

- Đạt đến trị tích lũy cấp tiếp theo, số xu nạp cần thiết sẽ khấu trừ vào trị tích lũy của cấp trước đó.

- Nếu nạp 400 xu, chỉ cần nạp tiếp 400 xu là có thể nhận thưởng tầng 2.

 

VI. Mua nhanh

Click vào giao diện 

Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01

Phạm vi event:S1~S27

Quy tắc event  :

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

VII. Event giảm giá

1. Giới hạn lượt tiêu hao chiến dịch là 3

 2. Giảm 30%cải tiến Võ tướng, đóng hạn chế VIP

3. Giảm giá 30% giá Võ tướng chuyển sinh

4. Giảm 30% giá Kim Mãnh Tiến, đóng hạn chế VIP

5. Giảm 20% giá làm mới Điểm tướng đài

6. Giảm 20% giá mua lượt, đóng hạn chế VIP