Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 11/2017

20/11/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng hào phóng đại danh

Thời gian event:Sau khi bảo trì 21/11 ~ 9:00 28/11

Phạm vi event:S1 - S25

Quy tắc event  :

1. Trong thời gian event, tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng,  sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện,  thay đổi chế độ huấn luyện,  mở Vũ hồn huấn luyện sư,  chuyển sinh võ tướng,  Kim tệ đột phi,  xóa đóng băng đột phi,  cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá,  tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%,  sau khi giảm giá còn 14 xu,  tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm .

Phần thưởng hàng ngày

Phần thưởng tích lũy

Phần thưởng xếp hạng mỗi server

Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. Mua nhanh

Click vào giao diện 

Thời gian event:Sau khi bảo trì 21/11 ~ 9:00 28/11

Phạm vi event:S1 - S25

Quy tắc event  :

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý: Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

 

III. Event nạp tiền hoàn trả

Thời gian event:Sau khi bảo trì 21/11 ~ 9:00 28/11

Phạm vi event:S1 - S25

Nội dung event:Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được thêm số xu tương ứng.

 

IV. Event giảm giá

1.Giảm 30% giá Cải Tiến và Võ tướng chuyển sinh , đóng hạn chế VIP

2.Giảm 50% giá Kim tệ đột phi, đóng hạn chế VIP

3. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế mua VIP

4. Giảm 20% giá công đặc công, bạch kim, chí tôn

5. Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm: tấn công x2, đặc công x3, bạch kim x4, chí tôn x5

6. Mở tính năng Bingo trong chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 11/2017 (kết thúc sẽ đóng)