Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2018

19/03/2018 21:00:00

I. Thiên Địa Chi Luân

Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3

Phạm vi event:All server

Quy tắc event:

Trong thời gian event, rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là được nhận phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần sẽ nhận được 1 tích điểm, đồng thời tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo thứ tự.

Phần thưởng event 

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng vòng quay đạt đến số lần chỉ định, có thể nhận phần thưởng dưới đây:

Tích lũy sô lần đạt đến số lượng chỉ định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Phần thưởng xếp hạng

Vòng quay liên server:

 

II. Vòng quay đại hoàng kim

Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3

Phạm vi event:All server

Nội dung event: Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

1. Khi người chơi tích lũy nạp đạt bội số của 250, là được nhận cơ hội rút thưởng;

2. Khi lượt rút thưởng full, chọn “rút liên tiếp 10 lần” có thể rút liên tiếp 10 lần;

3. Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau;

4. Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng;

5. Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ.

 

III. Cửa hàng đổi tích điểm võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3

Phạm vi event:All server

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết

 1. Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua và hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong như sau:

3. Số lần đổi tích điểm không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ.

 

IV. Event quà tặng Long mạch

Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3

Phạm vi event:All server

Giới thiệu event:Trong thời gian event có thể trực tiếp dùng xu mua quà tặng, có giới hạn lượt mua.

Bảng mua:

 

 

V. Event giảm giá

1. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

2. Bồn bạc tích lũy x2

3. Giảm 20% mua vòng quay

4. Giảm 50% giá mua ô chứa đồ

5. Giảm 50% giá mua ô trận linh

6. Tăng 1,5 lượng bạc khi quay la bàn

7. Điều chỉnh Long mạch về cấp độ 130

 

 Lưu ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)