Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2018 và tuần 1 tháng 03/2018

26/02/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3

Phạm vi event: All server

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi diễn ra chiến dịch, mỗi lần có được 1 Tàng bảo đồ thì sẽ nhận được 1 tích điểm, bất kể là chiến dịch nào, bất kể danh hiệu gì, chỉ cần có được 1 Tàng bảo đồ thì tích điểm +1.

Phần thưởng eventPhần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1, Phần thưởng mỗi ngày:

2, Phần thưởng tích lũy

3, Phần thưởng xếp hạng:

4, Phần thưởng liên server:

 

 

II. Hào phóng đại danh

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3

Phạm vi event:All Server

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong loại hình nhất định với tích điểm tương ứng, sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, Kim tệ đột phi, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng eventPhần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1, Phần thưởng hàng ngày:

2, Phần thưởng tích lũy

3, Phần thưởng xếp hạng

4, Phần thưởng liên server

 

 

III. Event đổi

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3

Phạm vi eventAll server

Giới thiệu event

Trong thời gian event, thu thập nguyên liệu, sau khi đạt được một số lượng nhất định là có thể đổi đạo cụ tương ứng ở trên giao diện game.

Thuyết minh event

Trong thời gian event, người chơi có thể từ chiến dịch tàng bảo đồ để được đổi nguyên liệu, bao gồm 3 loại Hồng Thủy Tinh, Lam Điền Ngọc và Hòa Thị Bích, thu thập được nguyên liệu tương ứng, có thể đổi đạo cụ tương ứng. Đổi theo bảng dưới đây:

 

 

IV. Event nạp tiền hoàn trả

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3

Phạm vi eventAll server

Nội dung eventTrong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được thêm số xu tương ứng.

 

 

V. Mua nhanh

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3

Phạm vi eventAll server

Click vào giao diện 

Quy tắc event:

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá: Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt: Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt, có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua từ 8h - 22h mỗi ngày

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

 

VI. Event giảm giá

1, Giảm 30% cải tiến và võ tướng chuyển sinh, 50% xu đột phi lệnh

2, Giảm 50% giá mua lượt võ đài

3, Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

4, Giới hạn lượt chiến dịch cần là 3