Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 9/2017

11/09/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 12/9 ~ 8:30 ngày 19/9

Phạm vi event:S1~S22

Quy tắc event:Trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm,tiến hành xếp hạng tương ứng, event kết thúc , dựa theo xếp hạng tích điểm, phát giải thưởng theo thứ bậc

1)Phần thưởng hàng ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng mỗi server

4) Bảng xếp hạng liên server

 

II. Xếp hạng đỉnh phong – Hồ ước

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 12/09 ~ 8:30 ngày 19/09

Phạm vi event:S1~S22

2.1 Đấu đỉnh phong

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

2.2 Hồ ước

Khi các tướng quân hoàn thành các nhiệm vụ sau sẽ nhận được số điểm hồ ước tương ứng

Phần thưởng nhận được từ hồ ước:

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt
- Giá mua thẻ ước cố định 12 xu /1 thẻ 

- Nhiệm vụ Hồ ước sẽ reset hàng ngày

 

III. Nạp tiền hoàn trả

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 12/09 ~ 8:30 ngày 19/09

Phạm vi event:S1~S22

Nội dung event :Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được số xu tương ứng.

 

IV. Event giảm giá

1. Giá mua lượt cố định 90 xu /1 lượt đóng hạn chế VIP

2. Thu thuế tăng cường x1.5

3. Giảm 20% giá mua lượt dệt đóng hạn chê VIP

4. Giảm 50% giá mua ô trận linh