Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 8/2017

14/08/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng khoan

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 15/8 ~ 8:30 ngày 22/8

Phạm vi event:S1-S21

Quy tắc event :Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng event: 
1)Phần thưởng mỗi ngày 

2)Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng xếp hạng

 

II. Bảng khoan liên sever

Thời gian even :Sau bảo trì ngày 15/8 ~ 8:30 ngày 22/8

Phạm vi event: S1-S21 

Nội dung: Trong thời gian even , người chơi trên cơ sở tích điểm trong “bảng xếp hạng khoan”, mở bảng xếp hạng liên sever,15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng liên sever ,có thể nhận được thêm phần thưởng.

Phần thưởng: 

 

III. Nhiệm vụ tiêu xu

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 15/8 ~ 8:30 ngày 22/8

Phạm vi event:S1-S21

Giới thiệu event:

1.Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event :

 

IV. Event giảm giá

1. Giảm 20% giá khoan tăng cường (xuyên)

2. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

3. Giảm 20% làm mới kỹ năng thần bảo hộ

4. Giảm 30% mở ô chứa đồ

5. Giảm 20% giá làm mới và tăng cấp Nhiệm vụ hàng ngày