Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2017

12/06/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng khoan

Thời gian event  :Sau khi bảo trì ngày 13/6 đến 8:30 ngày 20/6

Phạm vi event  :S1~18

Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 10 người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng event: 

1)Phần thưởng mỗi ngày :

2)Phần thưởng tích lũy:

3)Phần thưởng xếp hạng:

II.Nạp tiền hoàn trả

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 13/6 ~ 8:30 ngày 20/6

Phạm vi event:S1~18

Nội dung event :Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được số xu tương ứng.

III.Event giảm giá

1.Sản lượng mỏ bạc x2

2.Giảm 20% nâng cấp thần bảo hộ

3.Giảm 20% làm mới và nâng cấp Nhiệm vụ hàng ngày

4.Giảm 20% giá khoan