Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 1/2018

15/01/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng thu thuế

Thời gian event:Sau khi bảo trì 16/1 ~ 9:00 23/1

Phạm vi event:S1~S27

Quy tắc event  :

Trong thời gian event, thu thuế và thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đạt đến số lượng nhất định,có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Cộng thu thuế và thu thuế tăng cường lại, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Phần thưởng xếp hạng mỗi server

Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. Bảng xếp hạng dệt

Thời gian event:Sau khi bảo trì 16/1 ~ 9:00 23/1

Phạm vi event:S1~S27

Khải quát event:

Trong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng phong phú

Phần thưởng event:

1, Số lần dệt mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3, Phần thưởng xếp hạng mỗi server

4, Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. Event nạp tiền hoàn trả

Thời gian event:Sau khi bảo trì 16/1 ~ 9:00 23/1

Phạm vi event:S1~S27

Nội dung event:Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được thêm số xu tương ứng.

 

IV. Điểm thương thành - Điểm võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 16/1 ~ 9:00 23/1

Phạm vi event:S1~S27

Giới thiệu event : trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết

1. Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua và hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong Điểm Thương Thành như sau

3. Số lần đổi phần thưởng không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ

 

V. Event giảm giá

1. Thu thuế tăng cường * 1.5, giới hạn thu thuế 90 xu

2. Giảm giá 50% giá ô chứa đồ

3. Giảm 50% giá ô trận linh

4. Giảm 20% giá lượt dệt, đóng hạn chế mua VIP

5. Giảm 20% giá nâng cấp tế đàn