Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2018

16/04/2018 21:00:00

I. Thiên Địa Chi Luân

Thời gian eventSau khi bảo trì 17/4 ~ 9:00 24/4

Phạm vi eventAll server

Quy tắc event:

Trong thời gian event, rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng được nhận phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần sẽ tích 1 điểm, đồng thời tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo thứ tự.

Phần thưởng event 

1. Phần thưởng hàng ngày

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng vòng quay đạt đến số lần chỉ định, có thể nhận phần thưởng dưới đây:

2. Phần thưởng tích lũy

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3. Phần thưởng xếp hạng

4. Bảng vòng quay liên server

 

II. Xếp hạng đỉnh phong (VÒNG LOẠI BÁ VƯƠNG CHIẾN) – Hồ ước

Thời gian eventSau khi bảo trì 17/4 ~ 9:00 24/4

Phạm vi event:All server

2.1 Đấu đỉnh phong

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

2.2 Hồ ước

Khi các tướng quân hoàn thành các nhiệm vụ sau sẽ nhận được số điểm hồ ước tương ứng

Phần thưởng nhận được từ hồ ước:

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt
- Giá mua thẻ ước cố định 12 xu /1 thẻ 

- Nhiệm vụ Hồ ước sẽ reset hàng ngày

 

III. Event tiêu xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 17/4 ~ 9:00 24/4

Phạm vi eventAll server

Giới thiệu event

1. Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event:

 

 

IV. Cửa hàng đổi tích điểm võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 17/4 ~ 9:00 24/4

Phạm vi eventAll server

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết

1. Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua/ hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong như sau:

3. Số lần đổi tích điểm không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ.

 

 

V. Event giảm giá

1. Tổng bồn bạc tích lũy x2

2. Giảm 20% giá mua vòng quay

3. Giảm 50% giá mua ô chứa đồ

4. Giảm 50% giá mua ô trận linh

5. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

6. Giảm 20% giá mua lượt đỉnh phong , giá mua điểm ước còn 9 xu

7. Mở sự kiện bingo trong chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 4/2018

 

 LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)