Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2018

12/03/2018 21:00:00

 I. BXH KHOAN

Thời gian event  :Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03

Phạm vi event  :S1~S29

Mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến số lượng nhất định, là có thể nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi lần khoan có thể nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, người đứng đầu có tích điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
Phần thưởng event: 
1
Phần thưởng mỗi ngày

2)Phần thưởng tích lũy:

3)Phần thưởng xếp hạng:

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

II. BXH LƯỢT

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03

Phạm vi event:S1~S29

Quy tắc event:Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, người chơi đứng đầu bảng có thể nhận được phần thưởng phong phú. Lượt miễn phí cũng tính vào.

Phần thưởng event:

1Phần thưởng hàng ngày:

2Phần thưởng tích lũy:

 3) Phần thưởng xếp hạng:

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

III. VÒNG QUAY TIÊU XU

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03

Phạm vi update:S1~S29

Nội dung event:Cứ tích lũy tiêu 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng;

1.Khi người chơi tích lũy tiêu đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng;

2. Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần;

3.Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau;

4. Khi mỗi ngày rút thưởng đến số lần nhất định  có thể nhận được thêm phần thưởng;

5. Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ.

Khi mỗi ngày rút thưởng đến số lần nhất định  có thể nhận được phần thưởng:

 

IV. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03

Phạm vi event:S1~S29

Nội dung event:Mở ra 2 Bản đồ event, người chơi đi map có thể nhận được phần thưởng phong phú, sau khi event kết thúc sẽ đóng bản đồ lại.

Quy tắc event

1. Trên cấp 120 người chơi vào bản đồ 1, cấp 120 và 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2.

2. Mỗi lần vào bản đồ sẽ tính theo cấp độ hiện tại của người chơi.

3. Lối vào event: icon trên giao diện chính

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 50% mở ô kho

2. Giảm 50% mở ô trận linh

3. Giảm 20% giá cường công

4. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế vip

5. X2 bạc khoan