Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 9/2017

04/09/2017 21:00:00

I. Hào phóng đại danh

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 5/9 đến 8h30 ngày 12/9

Phạm vi event:S1 - S22

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng, sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện,  thay đổi chế độ huấn luyện,  mở Vũ hồn huấn luyện sư,  chuyển sinh võ tướng,  Kim mãnh tiến,  xóa đóng băng mãnh tiến,  cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá,  tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến Bạch kim giảm 30%,  sau khi giảm giá còn 14 xu,  tiến hành cải tiến Bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm .

Phần thưởng event:

Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày、phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1)Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng xếp hạng

 

II. Bảng xếp hạng hào phóng đại danh liên sever

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 5/9 đến 8h30 ngày 12/9

Phạm vi event:S1 - S22

Nội dung event : Trong thời gian even , người chơi dựa trên điểm tích lũy trên bảng xếp hạng liên sever . Even kết thúc , 10 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng , có thể nhận thêm phần thưởng , người chơi không cùng liên sever có thể thông qua bảng xếp hạng võ đài liên sever để nhận thưởng.

Phần thưởng : Thời gian tính điểm tích lũy được tính từ sau bảo trì ngày 5 tháng 9 đến 8:30 ngày 12 tháng 9, thông qua nút lĩnh thưởng trong bảng xếp hạng liên sever để nhận thưởng , phần thưởng chỉ được lĩnh 1 lần , thời gian nhận thưởng : Sau bảo trì ngày 12 tháng 9 đến 8:30 ngày 19 tháng 9

 

III. Đào hoa cốc

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 5/9 đến 8h30 ngày 12/9

Phạm vi event:S1~S22

Mô tả sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mở ra 2 bản đồ sự kiện, các tướng quân có thể vượt phụ bản sự kiện để có thể nhận được các phần thưởng phong phú, sau khi kết thúc sự kiện sẽ tiến hành đóng bản đồ lại

Quy tắc sự kiện:

1. Các tướng quân đạt cấp độ 101 trở lên sẽ được bảo bản đồ sự kiện 1, còn các tướng quân đạt cấp độ 100 trở xuống sẽ được vào bản đồ 2

2. Mỗi lần  các tướng quân tiến hành vào bản đồ sự kiện sẽ được tính theo cấp độ hiện tại của tướng quân để mở ra bản đồ tương ứng

3. Lối vào bản đồ sự kiện được xuất hiện ngay tại giao diện thành chính của các Tướng Quân

 

IV. Vòng quay hoàng kim

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 5/9 đến 8h30 ngày 12/9

Phạm vi event:S1 - S22

Nội dung event:

Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

- Khi người chơi tích lũy nạp đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng

- Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần

- Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau

- Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng

- Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ

 

V. Even tăng lần giảm giá

1. Hình thức cải tiến tướng giảm 30%, đóng hạn chế Vip

2. Giảm 30% chuyển sinh tướng

3. Kim mãnh tiến giảm 50%, đóng hạn chế vip lựa chọn thời gian huấn luyện và hình thức huấn luyện

4. Giảm 20% giá mua lượt dệt , đóng hạn chế mua VIP

5. Giảm 20% giá mua lượt , đóng hạn chế mua VIP