Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 12/2017

11/12/2017 21:00:00

I. Bảng xếp hạng khoan

Thời gian event:Sau khi bảo trì 12/12 ~ 9:00 19/12

Phạm vi event:S1~S26

Quy tắc event: mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến sô lượt nhất định, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Mỗi lần khoan sẽ nhận được 1 điểm tích lũy, sau khi event kết thúc, 15 người chơi có tích điểm cao nhất có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần thưởng event 

1)Phần thưởng mỗi ngày 

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng từng server

4) Phần thưởng liên server

 

II. Xếp hạng đỉnh phong – Hồ ước

Thời gian event:Sau khi bảo trì 12/12 ~ 9:00 19/12

Phạm vi event:S1~S26

2.1 Đấu đỉnh phong

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

2.2 Hồ ước

Khi các tướng quân hoàn thành các nhiệm vụ sau sẽ nhận được số điểm hồ ước tương ứng

Phần thưởng nhận được từ hồ ước:

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt
- Giá mua thẻ ước cố định 12 xu /1 thẻ 

- Nhiệm vụ Hồ ước sẽ reset hàng ngày

 

III. Event nạp tích lũy

Thời gian event:Sau khi bảo trì 12/12 ~ 9:00 19/12

Phạm vi event:S1~S26

Nội dung event:Trong thời gian event,  người chơi tích lũy nạp tiền đến mức tương ứng, là có thể nhận được 1 phần thưởng, phần thưởng như sau

 

IV. Giảm giá

1. Giảm giá 20% khoan

2. Bạc nhận được trong khoan x2

3. Giảm 50%  giá mua lượt đấu trường

4. Giảm 50% giá chợ đen, 50% làm mới, thời gian làm mới 3 tiếng

5. Giảm giá 20% làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

6. Mở tính năng Bingo trong chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 12/2017