Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 1/2018

08/01/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng khoan

Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01

Phạm vi event:S1 - S27

Quy tắc event: mỗi ngày khoan hoặc số lần khoan tích lũy đạt đến sô lượt nhất định, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Mỗi lần khoan sẽ nhận được 1 điểm tích lũy, sau khi event kết thúc, 15 người chơi có tích điểm cao nhất có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần thưởng event 

1)Phần thưởng mỗi ngày 

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng từng server

4) Phần thưởng liên server

 

II. Nhiệm vụ tiêu xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01

Phạm vi event:S1 - S27

Giới thiệu event:

1.Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event :

Lưu ý: nhiệm vụ tiêu xu sẽ giữ nguyên mốc tiêu xu lần trước

 

III. Phần thưởng cường hóa Long mạch

Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01

Phạm vi event:All server

Thuyết minh event:Trong thời gian event, người chơi ở giai đoạn Long mạch mà hệ thống chỉ định tiến hành cường hóa, khi đủ lượt điều kiện có thể nhận thưởng

 

IV. Long mạch đạt chuẩn hoàn trả

Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01 (thời gian game)

Phạm vi event:All server

Thuyết minh event:Trong thời gian event, người chơi chỉ cần đột phá Long mạch đến giai đoạn chỉ định, sẽ có thể nhận thưởng, cần đến giao diện đạt chuẩn để lĩnh thưởng.

 

V. Event giảm giá đột phá Long mạch

Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01 (thời gian game)

Phạm vi event:All server

Thuyết minh event:Trong thời gian event, mỗi ngày sẽ tiến hành ưu đãi nhất định trong một số lượt đột phá Long mạch (bao gồm vật liệu cần, và số lượng xu thay thế vật liệu khi đột phá). Mỗi ngày 5:00 reset tiến độ giảm giá đột phá.

 

VI. Ưu đãi Kỳ Trân Các

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 9/1 ~ 9:00 ngày 16/1 (giờ game)

Phạm vi event:All server

Nội dung : Trong thời gian event người chơi có thể mua được các vật phẩm đặc biệt ; các vật phẩm có số lần giới hạn mua .

 

VII. Giảm giá

1. Giảm giá 20% giá khoan tăng cường

2. Bạc khoan*2

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4. Giảm 50% giá mua chợ đen, giảm 50% giá làm mới, thời gian làm mới chợ đen còn 3 tiếng