Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2018

09/04/2018 21:00:00

 I. Bảng xếp hạng Bingo

Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/04 ~ 9:00 17/04

Phạm vi event:All server

Quy tắc event:

Trong thời gian event, mỗi lần tiêu hao 1 mặt cười sẽ nhận được 1 tích điểm. Sau khi event kết thúc, 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

Lưu ý: bingo không reset tại thời điểm gần nhất

Phần thưởng event 

1. Phần thưởng mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng

4. Phần thưởng xếp hạng liên server

 

II. Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ

Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/04 ~ 9:00 17/04

Phạm vi event:All server

Chú ý:

Trong thời gian event, giới hạn chiến dịch tiêu hao lượt là 3

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi diễn ra chiến dịch, mỗi lần có được 1 Tàng bảo đồ thì sẽ nhận được 1 tích điểm, bất kể là chiến dịch nào, bất kể danh hiệu gì, chỉ cần có được 1 Tàng bảo đồ thì tích điểm +1.

Phần thưởng event:Phần thưởng chia thành phần thưởng mỗi ngày, phần thưởng tích lũy và phần thưởng xếp hạng.

1. Phần thưởng mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng server

 4. Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. Event ưu đãi

Thời gian event: Sau khi bảo trì 10/04 ~ 9:00 17/04

Phạm vi event:All server

Giới thiệu event:

Trong thời gian event, thu thập nguyên liệu, sau khi đạt được một số lượng nhất định là có thể đổi đạo cụ tương ứng ở trên giao diện game.

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, người chơi có thể từ chiến dịch tàng bảo đồ để được đổi nguyên liệu, bao gồm 3 loại Hồng Thủy Tinh, Lam Điền Ngọc và Hòa Thị Bích, thu thập được nguyên liệu tương ứng, có thể đổi đạo cụ tương ứng. Đổi theo bảng dưới đây:

 

IV.  Nạp tiền hoàn trả

Thời gian event: Sau khi bảo trì 10/04 ~ 9:00 17/04

Phạm vi event:All server

Nội dung event:Trong thời gian event, sau khi nạp sẽ nhận được thêm số xu tương ứng.

 

V. Event giảm giá

1.Giảm 20%giá mua lượt, đóng hạn chế VIP

2. Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

3. Giảm 20% làm mới kỹ năng và nuôi thần bảo hộ

4. Tăng tỉ lệ đặc công, bạch kim, chí tôn lên x3, x4, x5

5. Giảm 20% giá đặc công

 

 LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)