Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2018

05/03/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng thu thuế

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 13/3

Phạm vi event:S1~S28

Quy tắc event:

Trong thời gian event, thu thuế và thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng. Đồng thời, thu thuế và thu thuế tăng cường 1 lần nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event:

1, Phần thưởng hàng ngày:

Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2, Phần thưởng tích lũy:

Cộng thu thuế và thu thuế tăng cường lại, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4, Bảng xếp hạng thu thuế liên server:

 

II, Bảng xếp hạng dệt

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 13/3

Phạm vi event:S1~S28

Khái quát event:

Trong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần thưởng event:

1, Số lần dệt mỗi ngày:

2. Phần thưởng tích lũy:

3, Phần thưởng xếp hạng:

4. Bảng xếp hạng dệt liên server

 

III, Event bồi hoàn xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 12/3

Phạm vi event:S1~S28

Giới thiệu event:Trong thời gian event, nạp một số tiền chỉ định sẽ nhận được tỉ lệ phản lợi, tiêu hao  xu có thể tích lũy, khi kết thúc event,sẽ được kết toán tỉ lệ và nhận phần thưởng phản lợi.

Thuyết minh event:Event chia thành 7 mức độ tiền nạp tích lũy và giới hạn phản lợi, xem chi tiết trong bảng:

Đặc biệt lưu ý: Nhận thưởng xu bồi hoàn từ khi kết thúc event đến 8h59 ngày 13/03/2018

 

IV. Xếp hạng đỉnh phong – Hồ ước

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 13/3

Phạm vi event:S1~S28

2.1 Đấu đỉnh phong

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

2.2 Hồ ước

Khi các tướng quân hoàn thành các nhiệm vụ sau sẽ nhận được số điểm hồ ước tương ứng

Phần thưởng nhận được từ hồ ước:

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt
- Giá mua thẻ ước cố định 12 xu /1 thẻ 

- Nhiệm vụ Hồ ước sẽ reset hàng ngày

 

V. Event giảm giá

1. Thu thuế phổ thông x1,2 ,thu thuế tăng cường x1.5,giới hạn thu thuế 90 xu

2. Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4. Giảm 20% giá mua lượt dệt đóng hạn chế VIP

5. Giảm 20% giá chợ đen , 50% giá làm mới chợ đen , điều chỉnh thời gian làm mới xuống 3 giờ