Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 01/2017

09/01/2017 16:00:00

I.Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/1 ~ 8:30 17/1 (giờ game)

Phạm vi event:S1 – S8

Khải quát event:Trong thời gian event, tiêu hao lượt sẽ nhận được thêm bạc

Quy tắc event:Trong thời gian event, mỗi ngày tiêu hao   1 số lượt nhất định có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi kết thúc event sẽ căn cứ theo xếp hạng để phát thưởng

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiêu 5 lượt - 5,000 Bạc

Mỗi ngày tiêu 15 lượt - 10,000 Bạc

Mỗi ngày tiêu 25 lượt - 25,000 Bạc

Mỗi ngày tiêu 40 lượt - 40,000 Bạc

Mỗi ngày tiêu 50 lượt - 50,000 Bạc

Mỗi ngày tiêu 60 lượt - 120,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 50  lượt = 50,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 100  lượt = 100,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 150  lượt =  150,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 200  lượt = 200,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 250  lượt = 250,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 350  lượt = 350,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 500  lượt = 500,000 Bạc

Tổng Tích lũy tiêu hao đủ 600  lượt = 500,000 Bạc

Đạt đến 600 trở đi, cứ tăng thêm 100 tích lũy thưởng   500,000 Bạc

Phần thưởng

S1 – S6

S7~S8

II. Hào phóng đại danh

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 10/1 ~ 8:30 ngày 17/1(Thời gian trong game)

Phạm vi event:S1 – S8

Quy tắc event

1. Trong thời gian diễn ra event, tướng quân sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu bằng các hình thức dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Võ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng mãnh tiến, cải tiến bằng xu.

Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm  tiêu xu sau  khi giảm giá.

VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event:Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1)Phần thưởng hàng ngày(Reset tính lại vào 5h mỗi ngày)

2)Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng xếp hạng:

Bảng xếp hạng tích điểm chỉ tích lũy điểm theo thời gian game sau bảo trì ngày 10/01 ~ 8:30 ngày 16/01(Thời gian trong game)

Lĩnh thưởng bằng cách ấn vào nút lĩnh thưởng trong bản xếp hạng, phần thưởng chỉ được lĩnh 1 lần

Thời gian nhận phần thưởng: Sau bảo trì ngày 10/1~8:30 ngày 17/1(Thời gian game)

S1~S6

S7~S8

III. Event tăng lần giảm giá

 

1. Cải tiến võ tướng KM 30%, đóng hạn chế VIP

2. Xu chuyển sinh võ tướng KM 30%

3. Giảm giá đặc công KM 30%

4.Giảm giá mua Ngân rương xuống thành 75 Xu ( giá không tăng khi mua nhiều rương )

5. Giảm giá mua Kim rương xuống thành 150 Xu ( giá không tăng khi mua nhiều rương )