Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 12/2017

04/12/2017 21:00:00

I. Thiên địa chi luân

Thời gian event:Sau khi bảo trì 5/12 ~ 9:00 12/12 

Phạm vi event:All server

Quy tắc event:

Thời gian event,rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

Phần thưởng xêp hạng :

Xếp hạng liên server :

 

II. Quần hùng tranh bá

Thời gian event:Sau khi bảo trì 5/12 ~ 9:00 12/12 

Phạm vi event:All server

Nội dung: Khi tham gia sự kiện Thiên Địa Chi Luân, người chơi có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng tuyệt vời.

Cơ chế phần thưởng:

- Người chơi quay nổ bồn bạc to nhất sẽ nhận được “ lựa chọn 1 trang bị cam cấp 100 ( bao gồm đồ công và đồ thủ) hoặc 1 Linh Thú Tím tự chọn “. Ngoài ra toàn bộ người chơi tại server của người nhận giải quay nổ bồn bạc to nhất sẽ nhận được code Vinh danh - phần quà bao gồm: 500,000 bạc + 10 lượt + 100,000 chiến tích

- Người chơi có số lượt quay Thiên Địa Chi Luân nhiều nhất sẽ nhận được 50,000,000 bạc

Lưu ý:

- Phần thưởng áp dụng cho cụm server từ S1 - S26 (liên server)

- Chỉ có 1 phần thưởng duy nhất đối với mỗi hạng mục

 

III. Nhiệm vụ tiêu xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 5/12 ~ 9:00 12/12 

Phạm vi event:All server

Giới thiệu event:

1.Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event :

 

IV. Event giảm giá

1. Giảm 50% giá mở ô chứa đồ

2. Giảm 50% gia mở ô linh thú

3. Giảm 20% giá mua lượt dệt , đóng hạn chế VIP

4. Tăng tỉ lệ rơi đồ: công kích phổ thông *2 , đặc công *3, bạch kim *4, chí tôn *5

5. Tích lũy bồn bạc khi quay x2