Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 1/2018

01/01/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng Bingo

Thời gian event:Sau khi bảo trì 02/01 ~ 9:00 09/01

Phạm vi event:All server

Quy tắc event :

Trong thời gian event, mỗi lần tiêu hao 1 mặt cười sẽ nhận được 1 tích điểm. Sau khi event kết thúc, 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event 

1. Phần thưởng mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng

 

II. Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event:Sau khi bảo trì 02/01 ~ 9:00 09/01

Phạm vi event:All server

Khái quát event:

Trong thời gian event, thông qua việc tiêu hao lượt sẽ được thưởng thêm các đạo cụ game.

Quy tắc event :

Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 15 người chơi đứng đầu bảng có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event

1. Phần thưởng mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

3. Phần thưởng xếp hạng mỗi server

4. Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. Ưu đãi chiến dịch

Thời gian event:Sau khi bảo trì 02/01 ~ 9:00 09/01

Phạm vi event:All server

Giới thiệu event:

Trong thời gian event, thu thập nguyên liệu, sau khi đạt được một số lượng nhất định là có thể đổi đạo cụ tương ứng ở trên giao diện game.

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, người chơi có thể từ chiến dịch tàng bảo đồ để nhận được vật phẩm đặc biệt bao gồm 3 loại Hồng thủy tinh, Lam điền ngọc và Hòa thị bích, thu thập được nguyên liệu tương ứng, có thể đổi đạo cụ tương ứng. Đổi theo bảng dưới đây:

 

IV. Vòng quay hoàng kim

Thời gian event:Sau khi bảo trì 02/01 ~ 9:00 09/01

Phạm vi event:All server

Nội dung event:

Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

- Khi người chơi tích lũy nạp đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng

- Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần

- Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau

- Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng

- Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ

 

V. Event giảm giá

1. Giảm 20% giá lượt, đóng hạn chế VIP

2. Giảm 50% giá ô chứa đồ

3. Giảm 50% giá ô trận linh

4. Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài

5. Giới hạn số lượt chiến dịch cần là 3

6. Giảm 50% giá mua lượt võ đài