Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2017

31/05/2017 21:23:00

I.Hào phóng đại danh

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 1/6 đến 8h30 ngày 6/6

Phạm vi event:All server

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng,  sử dụng 1 xu được tích 1 điểm.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện,  thay đổi chế độ huấn luyện,  mở Vũ hồn huấn luyện sư,  chuyển sinh võ tướng,  Kim tệ đột phi,  xóa đóng băng đột phi,  cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá,  tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá.

VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%,  sau khi giảm giá còn 14 xu,  tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm .

Phần thưởng event:Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1)Phần thưởng hàng ngày (Reset tính lại vào 5h mỗi ngày)

2)Phần thưởng tích lũy

3)Phần thưởng xếp hạng:

II.Vòng quay hoàng kim

Thời gian event:Sau bảo trì ngày 1/6 đến 8h30 ngày 6/6

Phạm vi update:All server

Nội dung event:Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

- Khi người chơi tích lũy nạp đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng:

- Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần;

- Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau

- Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng

- Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ

III.Nhiệm vụ tiêu xu

Thời gian event:Sau bảo trì 1/6 đến bảo trì  6/6

Phạm vi event:All sv

Giới thiệu event:

1.Event chia ra thành 15 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event :

IV.Event giảm giá

1.Giảm 20% giá mua lượt dệt

2.Sản lượng mỏ x2

3.Giảm giá làm mới và lên cấp Nhiệm Vụ Hàng Ngày 20%

4.Giảm 20% nuôi xu linh thú ( thần bảo hộ )

5.Giảm 20% giá làm mới điểm tướng đài .

6.Cải tiến, chuyển sinh tướng giảm 30%

7.Kim mãnh tiến giảm 50%