Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2018

02/04/2018 21:00:00

I. Bảng xếp hạng võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 03/04 ~ 9:00 10/04

Phạm vi eventS1~S29

1, Phần thưởng liên thắng

2, Quy tắc tích điểm:

1. Mỗi lần chủ động thách đấu sẽ được tích điểm: chiến thắng 2 điểm, thua được 1 điểm.

2. Tích điểm liên thắng: Số lần liên thắng của người chơi là 5, có thể được tích thêm điểm. 5 lần liên thắng được 5 điểm, 10 lần liên thắng được 10 điểm, 15 lần liên thắng được 15 điểm, 20 lần liên thắng được 20 điểm.... Nhận được tích điểm liên thắng sẽ hiển thị cửa sổ.

3. Người chơi chủ động thách đấu thất bại, số lần liên thắng sẽ được tính lại, tích điểm liên thắng cũng sẽ được tính lại.

3, Phần thưởng xếp hạng

4, Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

II. Ngân hàng xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 03/04 ~ 9:00 10/04

Phạm vi eventS1~S29

Nội dung eventTrong thời gian event, người chơi có thể lựa chọn lượng xu gửi vào, về sau đăng nhập nhận được xu bồi hoàn.

Những điều cần chú ý

1. Thời gian đầu tư hạn chế trong vòng 1 tuần kể từ khi mở event, 8 ngày sau chỉ lĩnh quà chứ không đầu tư tiếp được nữa. 

2. Xu đầu tư vào chỉ được là xu nạp.

3. Sau khi đầu tư xu vào rồi thì không thay đổi được số lượng gửi.

 

III. Kim bài ngự tứ

Thời gian event:Sau khi bảo trì 03/04 ~ 9:00 10/04

Phạm vi eventS1~S29

Thống kê tích điểm

Dựa vào tích điểm của người chơi trong thời gian sau bảo trì ngày 03/04 ~ 9:00 ngày 10/04, hệ thống sẽ phát thưởng theo xếp hạng, người chơi có thể nhận thưởng thông qua thư hệ thống.

Giới thiệu hệ thống

Trong thời gian event, trong Kim bài Ngự Tứ, người chơi có thể tiêu hao nguyên liệu ban tặng võ tướng kim bài, nâng cao thực lực của võ tướng.

- Có thể thông qua mua lễ bao để nhận.

- Mỗi lần tạo kim bài có thể nhận được tích điểm, 10 người có tích điểm nhiều nhất sẽ được thưởng thêm.

- Tạo Phục hổ chi dũng 100 điểm, Thiên quân chi thống 100 điểm, Vận trù chi trí 100 điểm, Bình bộ thanh vân lệnh 500 điểm.

- Khi event kết thúc, tất cả các nguyên liệu sẽ bị xóa hết, người chơi nên tranh thủ sử dụng.

- Người chơi từ VIP1 trở lên tham gia được event này.

- Lưu ý: kim bài mở trong 2 tuần, tuần 1 tính tích điểm xếp hang, tuần 2 vẫn mở nhưng ko tính tích điểm xếp hạng

Giá mua nguyên liệu

Nguyên liệu cần

Lễ bao nguyên liệu

Phần thưởng BXH, thời gian kết thúc BXH: 11:00 ngày 10/04

 

IV. Event giảm giá

1. Giảm 50% giá mua ô chứa đồ.

2. Giảm 50% giá mua ô trận linh.

3. Giảm 50% giá mua lượt võ đài.

4. Giảm 50% giá chợ đen, 50% giá làm mới chợ đen, giảm thời gian làm mới từ xuống 3h.

5. Thu thuế phổ thông x1.2 thu thuế tăng cường x1.5 giới hạn thu thuế tăng cường 90 xu, đóng hạn chế VIP.

6. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế VIP.

 

 LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)