Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tết Mậu Tuất

05/02/2018 21:00:00

I. Thiên Địa Chi Luân

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Quy tắc event:

Trong thời gian event, rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng, người chơi được nhận phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần sẽ nhận được 1 tích điểm, đồng thời tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo thứ tự.

Phần thưởng event 

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng vòng quay đạt đến số lần chỉ định, có thể nhận phần thưởng dưới đây:

Tích lũy sô lần đạt đến số lượng chỉ định, có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Phần thưởng xếp hạng

 

II. Thiên Địa Chi Luân liên server

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Nội dung event  

Trong thời gian event, người chơi trên cơ sở tích điểm “vòng quay”, mở ra xếp hạng liên server.

Sau khi event kết thúc, 10 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng liên server có thể được nhận thêm phần thưởng. Người chơi server khác nhau có thể thông qua bảng liên server cạnh tranh phần thưởng xếp hạng.

Phần thưởng event

 

 

III. Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Quy tắc event:

Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng.

Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, đồng thời tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo thứ tự.

Phần thưởng event

1. Phần thưởng mỗi ngày

2. Phần thưởng tích lũy

Phần thưởng xếp hạng

 

IV. Bảng xếp hạng lượt liên server

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Nội dung event  

Trong thời gian event, người chơi trên cơ sở tích điểm “bảng xếp hạng lượt”, mở ra xếp hạng liên server.

Sau khi event kết thúc, 10 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng liên server có thể được nhận thêm phần thưởng. Người chơi server khác nhau có thể thông qua bảng liên server cạnh tranh phần thưởng xếp hạng.

Phần thưởng event

 

V. Tháp thần tài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Nội dung event :

1. Nhiệm vụ cụ thể

(Hình ảnh bật sang tab mới để xem rõ hơn)

2. Quy tắc event

A. Cửa vào event

B. Event tổng cộng có 7 tầng lần lượt có 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 biểu tượng nhỏ, mỗi biểu tượng đại diện cho 1 nhiệm vụ event

C. Tất cả người xuất phát bằng nhau đều từ tầng 1, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và lĩnh thưởng qua cửa ở tầng 1, lập tức mở tầng 2, cứ vậy suy ra.

D. Thời gian nhiệm vụ mỗi tầng tính từ sau khi lĩnh thưởng ở tầng trước đến khi rời khỏi tầng này, sau đó sẽ kết thúc.

E. Phần thưởng hoa hồng: Chỉ cần có người chơi khác cùng đạt số tầng nào đó với bạn, sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng.

3. Phần thưởng event: phần thưởng event chia thành 4 loại, chi tiết dưới đây:

[Phần thưởng nhiệm vụ]

Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở mỗi biểu tượng, có thể lĩnh thưởng 1 lần từ biểu tượng này, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng mỗi tầng]

Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở số tầng hiện tại, là có thể lĩnh 1 phần thưởng thông quan, đồng thời mở ra khiêu chiến người chơi ở tầng tiếp theo, mỗi tầng chỉ có thể lĩnh 1 lần, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng hoa hồng]

Chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 3 trở lên, khi người chơi vào được số tầng chỉ định, cùng thời gian có người chơi khác cũng đạt được tầng này, lúc này sẽ xuất hiện nút hoa hồng, click vào sẽ được lĩnh 1 phần thưởng hoa hồng, phần thưởng hoa hồng có thể thêm nhiều lần.

Mỗi tầng có phần thưởng hoa hồng tương ứng, số tầng càng cao, số người càng nhiều, phần thưởng hoa hồng càng phong phú, nhưng cần chú ý chỉ có thể lĩnh phần thưởng hoa hồng ở tầng cao nhất hiện tại.

[Phần thưởng mỗi ngày]

Mỗi ngày người chơi có thể lĩnh phần thưởng mỗi ngày tương ứng với số tầng hoàn thành cao nhất hiện tại, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú, phần thưởng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 1 lần.

 

 

VI. Vòng quay đại hoàng kim

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Nội dung event : Cứ tích lũy nạp 250 xu có thể nhận được 1 cơ hội rút thưởng, phần thưởng là các mức xu khác nhau.

1. Khi người chơi tích lũy nạp đạt bội số của 250, là được nhận cơ hội rút thưởng;

2. Khi lượt rút thưởng full, chọn “rút liên tiếp 10 lần” có thể rút liên tiếp 10 lần;

3. Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau

4. Khi mỗi ngày rút thưởng đến 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần có thể nhận được thêm phần thưởng

5. Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ.

 

VII. Cửa hàng đổi tích điểm võ đài

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Thuyết minh event:

Trong thời gian event, trong hệ thống võ đài tiến hành thử thách, sau khi thử thách thành công có thể nhận được tích điểm

Quy tắc event chi tiết

1. Cách tính tích điểm

- Chiến đấu thắng võ đài 1 lần sẽ nhận được 2 tích điểm

- Chiến đấu thua và hòa võ đài sẽ nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi vật phẩm trong như sau:

3. Số lần đổi tích điểm không giới hạn, chỉ cần tích điểm đủ.

 

VIII. Event tiêu xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/2 ~ 9:00 27/2

Phạm vi eventAll server

Giới thiệu event

1. Event chia ra thành 17 tuyến nhiệm vụ, mức độ tiêu xu trong game đến 1 mức độ nhất định có thể nhận được phần thưởng theo mỗi nhiệm vụ, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, tiêu xu mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, mức của nhiệm vụ thứ 2 sẽ được tính lại.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2. 

Nhiệm vụ event:

 

IX. Event giảm giá

1. Bạc tích lũy vòng quay *3

2. Giảm 20% giá mua lượt

3. Thu thuế tăng cường *1.5, giới hạn thu thuế 90 xu

4. Giảm 50% giá ô chứa đồ

5. Giảm 50% giá ô trận linh

6. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

7. Làm mới và lên cấp nhiệm vụ hàng ngày giảm 30%