Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 12/2017

25/12/2017 21:00:00

I. Thiên địa chi luân

Thời gian event:Sau khi bảo trì 26/12 ~ 9:00 02/01 

Phạm vi event:S1 - S26

Quy tắc event:

Thời gian event,rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt đến số lần tương ứng là nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, tương ứng với thứ tự.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

Phần thưởng xêp hạng :

Xếp hạng liên server :

 

II. Quần hùng tranh bá

Thời gian event:Sau khi bảo trì 26/12 ~ 9:00 02/01 

Phạm vi event:S1 - S26

Nội dung: Khi tham gia sự kiện Thiên Địa Chi Luân, người chơi có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng tuyệt vời.

Cơ chế phần thưởng:

- Người chơi quay nổ bồn bạc to nhất sẽ nhận được “ lựa chọn 1 trang bị cam cấp 100 ( bao gồm đồ công và đồ thủ) hoặc 1 Linh Thú Tím tự chọn “. Ngoài ra toàn bộ người chơi tại server của người nhận giải quay nổ bồn bạc to nhất sẽ nhận được code Vinh danh - phần quà bao gồm: 500,000 bạc + 10 lượt + 100,000 chiến tích

- Người chơi có số lượt quay Thiên Địa Chi Luân nhiều nhất sẽ nhận được 50,000,000 bạc

Lưu ý:

- Phần thưởng áp dụng cho cụm server từ S1 - S26 (liên server)

- Chỉ có 1 phần thưởng duy nhất đối với mỗi hạng mục

 

III. Bảng xếp hạng uy danh

Thời gian event:Sau khi bảo trì 26/12 ~ 9:00 02/01 

Phạm vi event:S27

Giới thiệu event: Người chơi chỉ cần trong thời gian event, tăng uy danh bản thân, 15 người chơi có uy danh tăng nhiều nhất, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Ví dụ  1

Người chơi A 2011-12-20 có 1000 uy danh, sau khi event kết thúc, uy danh tăng lên 1200

Người chơi B 2011-12-20 có 800 uy danh, sau khi event kết thúc, uy danh tăng lên 1100

Kết quả : uy danh người chơi B trong thời gian event tang 300, nhiều hơn người chơi A, do đó thắng lần sự kiện này.

Ví dụ 2

Trong thời gian tiến hành event, sẽ không tính giá trị uy danh bị trừ mỗi ngày, hệ thống sẽ chỉ tính giá trị uy danh tăng lên của người chơi.

Phần thưởng xếp hạng

 

IV. Đào hoa cốc

Thời gian event:Sau khi bảo trì 26/12 ~ 9:00 02/01 

Phạm vi event:S1 - S27

Mô tả sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mở ra 2 bản đồ sự kiện, các tướng quân có thể vượt phụ bản sự kiện để có thể nhận được các phần thưởng phong phú, sau khi kết thúc sự kiện sẽ tiến hành đóng bản đồ lại

Quy tắc sự kiện:

1. Các tướng quân đạt cấp độ 101 trở lên sẽ được bảo bản đồ sự kiện 1, còn các tướng quân đạt cấp độ 100 trở xuống sẽ được vào bản đồ 2

2. Mỗi lần  các tướng quân tiến hành vào bản đồ sự kiện sẽ được tính theo cấp độ hiện tại của tướng quân để mở ra bản đồ tương ứng

3. Lối vào bản đồ sự kiện được xuất hiện ngay tại giao diện thành chính của các Tướng Quân

 

V. Vòng quay tiêu xu

Thời gian event:Sau khi bảo trì 26/12 ~ 9:00 02/01 

Phạm vi event:S1 - S27

Nội dung event : Mỗi lần tích lũy tiêu phí 250 xu có thể rút thưởng 1 lần 

Phần thưởng:

- Phần thưởng mỗi lượt quay tiêu xu sẽ nhận được số xu tương ứng với phần thưởng tại vòng quay tiêu xu

- Số lượt quay đạt đến mức nhất định có thể nhận thêm phần thưởng

- 5:00 sáng reset tiến độ tích lũy lượt rút thưởng mỗi ngày

 

VI. Event giảm giá

1. Tích lũy bồn bạc khi quay *2

2. Giảm 20% giá đặc công, bạch kim, chí tôn

3. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4. Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế mua VIP

5. Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm: công kích phổ thông *2, đặc công, bạch kim, chí tôn *3, *4, *5

6. Giảm 20% giá tiêu phí vòng quay tiêu xu