Danh sách tin tức/tin tức

BIGUPDATE - Phiên bản mới Thần Tướng xuất thế

02/04/2018 17:00:00

Thần Tướng Xuất Thế

 

1. Mô tả

Sau khi thỏa mãn điều kiện uy danh, chư vị tướng quân sẽ có thể kết giao với võ tướng uy danh mới, mời rượu để nâng cao độ yêu thích của võ tướng, sau khi độ yêu thích đầy có thể chiêu mộ được võ tướng mới đó.

Giới hạn mở Thần Tướng: tướng quân đạt cấp độ 150 trở lên

2. Chiêu mộ Thần tướng

• Mời rượu có thể chọn 3 loại, lần lượt là Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng, Cửu Ôn Xuân Tửu:

• Mỗi lần mời rượu có tỉ lệ xuất hiện tiểu bạo kích, tỉ lệ nhỏ xuất hiện đại bạo kích. Khi bạo kích thì mời rượu lần đó sẽ tăng thêm điểm yêu thích.

• Cùng một võ tướng mỗi ngày giới hạn 10 lần mời rượu, làm mới vào 5:00 sáng.

 

3. Giao diện mời rượu

•  Dưới biểu tượng rượu có hiển thị tên và số lượng đang có.

•  Sau khi chọn, bấm nút mời rượu là có thể tiêu hao đạo cụ tiến hành mời rượu.

•  Bên nút mời rượu hiển thị số lần mời còn lại trong ngày.

•  Sau khi độ yêu thích của võ tướng hiện tại đầy, bấm nút chiêu là có thể chiêu mộ.

•  Bấm nút “Mua” trên giao diện, có thể chọn mua “Cửu Ôn Xuân Tửu” số lượng khác nhau

 

4.Giới thiệu Thần Tướng

 

1. Ác Lai - Điển Vi

•        Uy danh cần: 5.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 2000

•        Ba chỉ số: Kỹ 180 Dũng 200 Trí 120

•        Binh chủng: Bất Khuất Tử Sĩ

•        Đặc tính: Phản kích cao, chống đỡ cao, tăng công và công phép khi HP giảm.

•        Chiến pháp: Nhất Phu Đương Quan - Tấn công tất cả mục tiêu hàng trước, tạo sát thương lớn, đồng thời giảm lực tấn công của mục tiêu.

 

2. Uý Kỵ - Mã Siêu

•        Uy danh cần: 2.500.000

•        Điểm yêu thích cần: 2000

•        Ba chỉ số: Kỹ 180 Dũng 180 Trí 140

•        Binh chủng:  Thần Uy Thiết Kỵ

•        Đặc tính:  Bạo kích cao, né tránh cao, tấn công một loạt quân địch, đồng thời cổ vũ quân ta.

 

3. Viêm Hầu - Lục Tốn

•        Uy danh cần: 5.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 2000

•        Ba chỉ số: Kỹ 160 Dũng 160 Trí 180

•        Binh chủng:  Nghiệp Hỏa Sách Sĩ

•        Đặc tính: Tỉ lệ thành công bình thường, tạo sát thương toàn bộ, kèm theo hiệu quả đào binh, khi lần tiếp trúng cùng một mục tiêu, hiệu quả đào binh tăng cao.

 

4. Thần Y - Hoa Đà

•        Uy danh cần: 1.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 1000

•        Ba chỉ số: Kỹ 150 Dũng 150 Trí 200

•        Binh chủng :  Thánh Nhân Tâm

•        Đặc tính: Quân đội bạn trị liệu binh lực ít nhất, đồng thời xua tan trạng thái xấu của quân đội này

•        Chiến pháp :  Ma Phí Tán- Quân hữu toàn thể 1 hiệp nhận được bảo vệ siêu cấp (giảm tất cả sát thương nhận được)

 

5. Tuyệt Tài  - Thái Diễm

•        Uy danh cần: 1.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 1000

•        Ba chỉ số: Kỹ 120 Dũng 140 Trí 240

•        Binh chủng: Yêu Nhiêu Vũ Cơ

•        Đặc tính: Quân đội có công kích sĩ khí quân địch cao nhất, giảm sĩ khí, tăng sát thương tùy theo sĩ khí của quân đội này

 

6. Hổ Khiếu - Trương Phi

•        Uy danh cần: 5.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 2000

•        Ba chỉ số: Kỹ 220 Dũng 160 Trí 120

•        Binh chủng: Dũng Sĩ Cuồng Bạo

•        Đặc tính: Quân đội công kích hàng trước, kèm theo sát thương chiến pháp, đồng thời có xác suất gây ra hỗn loạn .

 

7. Thần Tiễn - Hoàng Trung

•        Uy danh cần: 2.500.000

•        Điểm yêu thích cần: 1500

•        Ba chỉ số: Kỹ 140 Dũng 240 Trí 120

•        Binh chủng:  Thần Xạ Thiết Huyết

•        Đặc tính : Công kích đơn thể, công kích đơn vị có binh lực tổn thất nhiều nhất, gây ra rất nhiều sát thương công kích phổ thông.