Danh sách tin tức/tin tức

BIGUPDATE - Cập nhật tính năng mới - Phiên bản mới: Binh Lâm Thành Hạ

08/01/2018 12:40:00

Hệ thống Mệnh Tinh

I/ Điều kiện mở khóa: 

Đại diện ≥ 120 trên giao diện sẽ xuất hiện biểu tượng Mệnh Tinh 

II/ Cách tham gia:

1. Các vật phẩm mới : Mệnh Tinh, Mảnh Mệnh Tinh, Kinh nghiệm Mệnh Tinh

- Tất cả các vật phẩm mới có thể thu được bằng cách Săn Mệnh .Hệ thống Mệnh Tinh có thể làm tăng các thuộc tính bổ sung cho các tướng lĩnh, và các mảnh vỡ có thể được sử dụng để trao đổi những loại Mệnh Tinh có chất lượng từ màu tím trở lên và các viên Kinh nghiệm có thể dùng để tăng kinh nghiệm cho mỗi loại Mệnh Tinh.

- Các loại Mệnh Tinh

+ Vô dụng: Mệnh trắng, chỉ có thể bán và nhận lại bạc.

+ Mệnh hữu dụng: Xanh dương < Vàng <đỏ

- Mỗi võ tướng có thể gắn tối đa 8 Mệnh cách

- Một vị trí mệnh cách chỉ có thể gắn 1 mệnh cách, đồng thời không thể nạm cùng 1 loại mệnh cách

- Trong Săn mệnh có xác suất nhận được mảnh, có thể dùng để đổi mệnh cách, trong Săn mệnh cũng có thể nhận mệnh cách kinh nghiệm, chủ yếu dùng để nuốt mệnh cách

- Mỗi ngày có 3 lần săn mệnh miễn phí, không tốn bạc; vượt quá 3 lần thì phải dùng bạc để tiến hành săn mệnh

2. Tính năng Săn Mệnh:

1) Săn Mệnh đơn lẻ:

- Có 5 chế độ để Săn Mệnh chế độ cao hơn sẽ tạo ra Hồn, mảnh vỡ Hồn, và viên Kinh nghiệm Hồn chất lượng tốt hơn.

- Bạn cần phải lựa chọn ít nhất một trong các phương thức nêu trên để Săn Mệnh, và Săn Mệnh thường là chế độ mặc định mỗi lần Săn Mệnh. Bấm vào Săn Mệnh thường, bạn sẽ nhận được một loại Mệnh ngẫu nhiên và có cơ hội để mở khóa chế độ tiếp theo. Bạn cũng có thể sử dụng 300 xu để mở khóa chế độ Bạch Kim.

2) Săn Mệnh Toàn Bộ:

- Người chơi VIP 6 trở lên có thể sử dụng các tính năng Săn Mệnh Toàn bộ, Chọn tất cả và bán tất cả. 

- Săn Mệnh Toàn bộ: tự động Săn Mệnh cho đến khi có đầy các ô của bảng Săn Mệnh Tinh.

- Chọn Tất cả: tự động chọn lên tất cả các loại Mệnh Tinh hữu ích cho đến khi kho Hồn đầy.

- Bán tất cả: tự động bán tất cả các Mệnh Tinh vô dụng (màu trắng). Nếu bạn muốn bán các Mệnh Tinh hữu dụng, bạn phải bán từng cái một.

Lưu ý: Các Mệnh Tinh bạn đã chọn sẽ được lưu trữ trong kho Mệnh Tinh, những Mệnh Tinh đó không thể bán hoặc bị huỷ.

3. Ép Mệnh Tinh

Chỉ có các Mệnh Tinh được lưu trữ trong kho quái có thể được sử dụng để Ép. Ép các Hồn với nhau có thể làm tăng kinh nghiệm.

1) Quy định của Ép Mệnh Tinh:

a. Mệnh Tinh với chất lượng cao nuốt Mệnh Tinh loại thấp hơn

b. Mệnh Tinh nhiều kinh nghiệm nuốt Mệnh Tinh kinh nghiệm thấp

c. Mệnh Tinh cùng chất lượng và kinh nghiệm, bạn di chuyển cái nào thì cái đấy sẽ tăng kinh nghiệm

d. Các Mệnh Tinh được đem đi Ép sẽ bị mất (tương đương Ép tinh hồn).

2) Cách Ép:

Ép đơn lẻ: di chuyển một Mệnh Tinh này đến 1 Mệnh Tinh khác.

Tự động Ép: tự động kết hợp tất cả các Mệnh Tinh chất lượng dưới màu tím đến Mệnh Tinh có chất lượng và lượng kinh nghiệm cao nhất. 

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tự động Ép các loại Mệnh Tinh có chất lượng từ màu tím trở lên, chỉ có thể ép đơn lẻ từng cái một.

3) Khoá:

a. Nhấp vào "Khoá" và di chuyển khóa đến các Mệnh Tinh mà bạn muốn khoá, nhấp chuột "Khoá" một lần nữa để mở khóa.

b. Một Mệnh Tinh đã khoá không thể nuốt hoặc bị nuốt bởi bởi bất kỳ loại Mệnh Tinh nào khác.

4. Trang bị Mệnh Tinh

1) Dùng Mệnh Tinh để tướng lĩnh tăng cường năng lực. Mỗi tướng có thể được trang bị 8 loại Mệnh Tinh, và 2 ô đầu tiên được tự do sử dụng. Nếu muốn mở thêm ô thì bạn phải dùng xu.

2) Không thể trang bị cùng 1 loại Mệnh Tinh trên cùng 1 tướng.

3) Có tổng cộng 25 ô cắm trong kho chứa, 5 ô đầu tiên được cấp từ đầu, các ô còn lại sẽ phải mua bằng xu. Bạn không thể nhận thêm Hồn nếu kho đã đầy.

 

Hệ thống Long Mạch

I/ Điều kiện mở:

Đại diện ≥ 160

Cổng vào của tính năng:Thông qua icon “Bí văn” trên màn hình 

II/ Quy tắc tham gia

- Long mạch chia thành 8 giai đoạn

- Long mạch tăng thêm thuộc tính cho tất cả các võ tướng ra trận

- Long mạch cường hóa theo thứ tự “công kích phổ thông, phòng ngự phổ thông, công phép, thủ phép, công mưu, thủ mưu, lính”

- Sau khi toàn bộ thuộc tính thông qua đột phá cường hóa xong mới có thể đạt đến giai đoạn tiếp theo.

1) Quy tắc cường hóa

- Cường hóa tiêu hao vật phẩm: Tụ khí đan

- Mỗi giai đoạn tiêu hao 1 lượng Tụ khí đan không giống nhau, dựa theo set up để yêu cầu số lượng

- Cường hóa chỉ cần đủ vật liệu thì chắc chắn sẽ thành công

2) Quy tắc đột phá

- Đột phá tiêu hao vật phẩm: Tẩy tủy đan

- Mỗi giai đoạn tiêu hao 1 lượng Tẩy tủy đan không giống nhau, dựa theo set up để yêu cầu số lượng;

- Trong trường hợp không đủ Tẩy tủy đan thì có thể dùng xu thay thế lượng Tẩy tủy đan thiếu đó để tiến hành đột phá;

- Đột phá sẽ xuất hiện thất bại theo xác suất, thất bại sẽ tăng giá trị may mắn, sau khi giá trị may mắn đủ, lần đột phá tiếp theo chắc chắn sẽ thành công

- Trong trường hợp giá trị may mắn chưa đủ, đột phá thành công thì đến giai đoạn tiếp theo, giá trị may mắn trở về 0

- Giá trị may mắn chỉ có hiệu lực trong ngày, mỗi ngày 5:00 sẽ reset lại giá trị may mắn

3) Giá tẩy tủy đan và tụ khí đan: 60 xu/ viên