TIN TỨC

Hoàn tất bảo trì ngày 07/02


Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ  BQT Tam Quốc Truyền Kỳ xin thông báo:  Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc...

Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ ngày 07/02


Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hình ảnh nhân vật mượt mà. Game không...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 07/02


Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hình ảnh nhân vật mượt mà. Game không...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 2/2017


Phạm vi: All server (S1 - S10) Thời gian: sau bảo trì ngày 7/2 đến 8:30 ngày 14/2 I. Bảng xếp hạng tăng lượng chiến tích Quy tắc...

Thông báo hoàn tất bảo trì S5 S6 S7


Kính chào chư vị Tướng Quân đang chinh chiến trong Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn...

Code hỗ trợ bảo trì 06/02


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ  xin gửi tặng các Tướng Quân một Giftcode dành cho các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ từ S1 - S10 Giftcode:"...

Thông Báo Về Việc Hoàn Tất Bảo Trì


Kính chào chư vị Tướng Quân đang chinh chiến trong Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đều đã có thể...

Thông báo bảo trì đột xuất toàn bộ máy chủ


Kính chào chư vị tướng quân đang chinh chiến tại Tam Quốc Truyền Kỳ BQT Tam Quốc Truyền Kỳ tiến hành bảo trì đột xuất toàn bộ máy...

Thông Báo Bảo Trì 3 Máy Chủ S5 S6 S7


Kính chào chư vị tướng quân đang chinh chiến tại Tam Quốc Truyền Kỳ BQT Tam Quốc Truyền Kỳ đã tiến hành bảo trì 3 máy chủ s5...