Danh sách tin tức/tin tức

[Tính Năng] Viện Quân Sự

27/10/2016 09:04:30

Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ Giới thiệu về Tính Năng Viện Quân Sự cho chư vị

Viện Quân Sự là nơi để chư vị Tướng Quân thăng cấp Kỹ Năng cho Quân Đội của chư vị 

Kiến trúc ở trong Thành chính, khi ấn vào sẽ có giao diện nâng cấp kỹ năng 

Còn một cách khác là chư vị ấn vào mục Võ Tướng cũng sẽ giống với khi ấn vào kiến trúc 

                                    Giao diện Kỹ năng 

Thăng cấp kỹ năng sẽ giúp cho chư vị tăng sức mạnh của Quân Đội của Tướng Quân Vĩnh Viễn.

Thăng cấp kỹ năng tiêu tốn chiến tích và sẽ có một khoảng thời gian chờ để nâng cấp tiếp theo (Gọi là thời gian đóng băng).

Khi nâng cấp kỹ năng sẽ có yêu cầu Viện Quân Sự của chư vị cần đạt cấp độ tương ứng để có thể nghiên cứu kỹ năng đó tiếp .

Chúc chư vị có thể sớm hoàn thành nghiệp lớn với những Tính năng này .