Danh sách tin tức/tin tức

[Tính Năng] Trang bị & Cường Hóa

27/10/2016 17:00:00

1.Trang bị

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ mức độ quý giá của trang bị sẽ được đánh giá theo màu sắc (tăng dần): Trắng , Xanh Lá, Xanh Dương, Vàng , ĐỏTím.

Mỗi trang bị có 20 bậc , trong mỗi bậc lại có 10 cấp

Từ 1-1, 1-2, 1-3 … 1-10

Từ 2-1, 2-2, 2-3… 2-10

 ..........

Từ 20-1, 20-2,20-3... 20-10

 

1 trang bị tốt không có sự khác biệt quá lớn với trang bị bình thường (cùng cấp độ) lúc khởi đầu. Nhưng Khi Tướng Quân thăng cấp cho trang bị sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt .

Ví dụ: 2 loại vũ khí cùng cấp 30 màu Trắng và màu Đỏ

VK màu Trắng có sức tấn công 50 lúc đầu . mỗi lần thăng cấp sẽ thêm 10 tấn công

VK màu Đỏ có sức tấn công 53 lúc đầu . Mỗi lần thăng cấp sẽ thêm 20 tấn công

 

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\trang bị\a31.png

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\trang bị\a32.png

2 vũ khí ở cấp 1-1 không khác nhau gì nhiều

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\trang bị\a33.png

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\trang bị\a34.png

Sự khác nhau rõ rệt khi nâng cấp trang bị

Trang bị không thể bị hạ cấp hoặc bị bán khi đang ở trang thái khóa. Sẽ mất 3 ngày để bạn thực hiện thao tác giải khóa và tiếp tục thực hiện những thao tác khác

2.Cường Hóa

Để nâng cấp trang bị các tướng quân có thể vào "cửa tiệm", mục "nâng " để cường hóa trang bị .

Xác xuất thành công khi cường hóa đồ còn phụ thuộc vào phần trăm Ma Lực, tỉ lệ càng cao xác xuất thành công càng lớn. Ma Lực thay đổi 30 phút/ 1 lần.

Cường hóa trang bị sẽ tốn bạc, cấp càng cao số bạc mất càng nhiều. Khi cường hóa thất bại sẽ mất bạc (số bạc mất đi này thấp hơn số bạc cần tiến cấp).

 

Tam Quốc Truyền Kỳ