Danh sách tin tức/tin tức

[Tính Năng] Thu Thuế

27/10/2016 01:39:40

Kính chào chư vị Tướng Quân , Bạc là nhu cầu cần thiết của mỗi Tướng Quân trong công cuộc thống nhất Tam Quốc . Cách để dễ kiếm bạc nhất là Thu Thuế

Để mở giao diện Thu Thuế  thì có 2 cách : cách thứ 1 là click vào chữ Hiện Tại có thể thu thuế ở ngay dưới phần tên của Tướng Quân

Cách thứ 2 là Click vào Đại Điện và chọn Thuế

 

Giao diện Thu Thuế

Chư Vị chọn Thu Thuế  là sẽ được 1 số lượng bạc tương ứng ( như trên hình là 322 bạc ) . Mỗi khi Thu Thuế tỷ lệ được thêm Xu và các Câu hỏi . Các câu hỏi sẽ cho thêm 1 số phần thưởng khác nhau ( bạc , dân tâm , chiến tích , uy danh , xu … ) chi tiết về phần thưởng các tướng quân vui lòng  xem thêm tại đây . Mỗi khi Thu Thuế  đều sẽ có thời gian chờ tương ứng . Chư vị cũng có thể sử dụng xu để Thu Thuế  thông qua nút Tăng Cường Thu Thuế .

Chúc chư vị Tướng Quân sớm thành nghiệp lớn với tính năng này