Danh sách tin tức/tin tức

[Tính Năng] Mệnh Tinh

27/10/2016 12:10:00

Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ xin phép giới thiệu về một tính năng rất hữu ích trong công cuộc thống nhất tam quốc của chư vị ,đó là tính năng Mệnh Tinh .

Để vào giao diện Mệnh Tinh thì chư vị chỉ cần ấn vào biểu tượng Hồ Lô ghi chữ Mệnh Tinh ở góc Màn hình

Sau đó giao diện Mệnh Tinh sẽ mở ra

Giao Diện Mệnh Tinh

Mỗi lần sử dụng , chư vị Tướng Quân sẽ phải Hao Phí 1 số Bạc Nhất định để thu được 01 Mệnh tinh , Ngoài ra có thể sử dụng xu để chiêu Lục Nhiệm Mệnh Tinh .

Chư vị Tướng Quân đã thu được các loại Mệnh tinh từ nhiều đẳng cấp , có thể tiến hành khảm Mệnh Tinh vào trong Mãnh Tướng . Hoặc Hợp Thành để gia tăng đẳng cấp của Mệnh Tinh .

Mỗi Mãnh Tướng đều có sẵn 2 ô Mệnh Tinh để khảm và có thể sử dụng xu để mở thêm các ô Mệnh tinh nữa (Tối đa 1 Mãnh Tướng sẽ có 8 ô Mệnh Tinh)

Chúc chư vị sớm tăng sức mạnh cho Mãnh Tướng của mình nhờ tính năng Mệnh Tinh .