Danh sách tin tức/tin tức

[Hướng Dẫn] Gia Nhập Quốc Gia

28/10/2016 09:00:00

Description: C:\Users\tung\Pictures\Banner-TQTK-2016-10-25\700-4.jpg

 

Quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa mưu đoạt thiên hạ, khi thế lực tướng quân còn nhỏ yếu vô danh các thế lực lớn sẽ không quan tâm tướng là ai nhưng khi thực lực đã lớn mạnh tướng quân phải gia nhập 1 trong 3 Thế Lực lớn (Ngụy - Thục - Ngô) để tìm kiếm hậu phương nếu không chờ đợi các tướng quân đó là phơi xác đồng hoang.

Để có thể gia nhập 1 trong 3 thế lực (Ngụy - Thục - Ngô) Tướng quân phải hoàn thành Map “Đổng Trác” (không cần phải đánh bại quân đoàn đổng trác)

Description: C:\Users\tung\Dropbox\tamquoc1.jpg

Description: C:\Users\tung\Dropbox\tamquoc2.jpg

-Sau đó tướng quân chỉ cần di chuyển về thành trì thuộc Thế Lực nào tướng quân sẽ gia nhập thế lực đó (Nguy quốc  - Bắc Bình, Thục Quốc - Kiến Ninh, Ngô quốc -  Ngô quận)

Description: C:\Users\tung\Dropbox\tamquoc.png

Tam Quốc Truyền Kỳ