Danh sách tin tức/tin tức

[Giới Thiệu]Ủy Phái

11/11/2016 16:35:16

Kính chào chư vị tướng quân,

I. Giới thiệu về ủy phái

Trong tam quốc truyền kỳ, để nâng cấp sức mạnh các tướng lĩnh trong Tam Quốc Truyền Kỳ thì sẽ chia làm nhiều cách: Các tướng lĩnh cơ giới sẽ kiếm vũ khí ở phụ bản để tăng sức tấn công, các tướng lĩnh mưu sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày để kiếm sách, vậy còn các tướng lĩnh sử dụng phép thì sẽ tăng sức mạnh bằng cách nào? Câu trả lời ở đây là: chiến mã. Chiến mã có thể kiếm được trong giao diện ủy phái hoặc mở tàng rương ( hiện tại vẫn chưa thể mua tàng rương ).

Ủy phái xuất hiện khi đại điện các vị tướng quân đạt cấp 30, ở công trình Cửa Tiệm sẽ xuất hiện thêm 1 nút để ấn vào nữa là: Ủy Phái

 

II. Các trang bị nhận được trong ủy phái

Tính năng ủy phái giúp các tướng quân có thể sở hữu 2 loại trang bị: phi phong giúp tăng phòng thủ phép và chiến mã giúp tăng tấn công phép. Mỗi loại trang bị ủy phái để có tổng cộng 5 cấp, khi bạn sử dụng ủy phái thì sẽ có khả năng xuất hiện các cấp sau.

III. Ủy phái tiêu hao gì

Mỗi lần sử dụng tính năng sẽ phải tiêu hao một số lương bạc tương ứng, sau khi ủy phái sẽ phải chờ đợi 1 khoảng thời gian đóng băng là 10 phút ( đóng băng đỏ ).

IV.Cách ủy phái hiệu quả.

Khi đại điện lên cấp 51, mỗi ngày các bạn sẽ được 1 lần ủy phái miễn phí. Hãy cố gắng lên các cấp cao từ 3 trở lên và sử dụng lần ủy phái miễn phí đó. Lần ủy phái miễn phí này sẽ được làm mới vào lúc 5h00 sáng dù trong ngày bạn có sử dụng nó hay không.

Khi đại điện lên cấp 100, các bạn có thể sử dụng xu để có thể chắc chắn ra cấp ủy phái sau, tính năng này đặc biệt thích hợp với các bạn đang kiếm các ngựa khỏe ( Đỏ Tuyệt ảnh – ủy phái lv 3 cần 10 mảnh, Tím Kỳ Lân – ủy phái lv 4 + 5 cần 20 mảnh, Cam Hải Trĩ – ủy phái lv 5 cần 30 mảnh).

 

Trên đây là những chia sẻ về tính năng Ủy Phái, mong rằng những gì trên đây sẽ giúp ích các vị tướng quân

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ