Danh sách tin tức/tin tức

[Giới Thiệu] Lượt Đánh

28/10/2016 04:05:51


1. Câu Hỏi : Lượt trong tam quốc truyền kỳ là gì?

Trả Lời: Lượt được sử dụng để  tấn công mỏ lúa, tấn công mỏ khoáng , tấn công trong trường cảnh chinh chiến, nô lệ người trong khu vực và tấn công người ở nước khác. Các bạn có thể sử dụng để điều khiển binh sĩ của mình để tấn công mục tiêu.

2. Câu Hỏi : Ở mọi cấp độ khi tấn công thất bại tôi đều không mất lượt chứ?

Trả Lời: Khi cấp độ của bạn từ 35 trở xuống,khi bạn tấn công thất bại , bạn sẽ không mất lượt. Từ cấp độ 36 trở đi , bất kì bạn tấn công thất bại hay thành công đều tiêu tốn 1 lượt. Cứ sau 1 giờ , bạn sẽ được tự động thêm 1 lượt. Khi bạn nâng cấp đại điện , bạn cũng sẽ nhận được thêm 1 lượt/1cấp. Lượt cũng có thể được mua bằng xu. Thời gian đóng băng của lượt cũng giống của đội công trình . Càng tấn công nhiều thời gian đóng băng càng lâu . Thời gian đóng băng sẽ được làm mới vào 5 giờ sáng mỗi ngày

Chúc chư vị Tướng Quân sớm thành nghiệp lớn .