Danh sách tin tức/tin tức

[Giới Thiệu] Bốn Mùa

28/10/2016 04:19:04

Trong Tam Quốc Truyền Kỳ 1 năm sẽ có 4 mùa. Mỗi mùa sẽ ứng với 1 ngày và cứ 5:00 sẽ là thời điểm chuyển giao sang mùa mới , chư vị có thể xem chư vị đang ở mùa nào ở góc phải  màn hình.

Mỗi mùa sẽ có những đặc điểm riêng:

1. Mùa Xuân: Số lượt + 1.

2. Mùa Hạ: Số lượt thu thuế sẽ + 3.

3. Mùa Thu: Sản lượng lúa thu được sẽ + 20%.

4. Mùa Đông: Tướng Quân không thể tấn công người chơi cùng khu vực, tấn công người chơi nước khác, chiếm mỏ bạc hoặc ruộng lúa của người khác.

Mong là những gì tại hạ vừa chia sẻ sẽ giúp được cho chư vị Tướng Quân .